Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Det är valår i kyrkan

Publicerad 19.03.2018

I höst väljs nya förtroendevalda i församlingarna. Valdagen är den 18 november. Församlingarnas förtroendevalda påverkar hur kyrkan ser ut i framtiden. Mandatperioden för de som väljs i höst är 2019-2022.

Temat för församlingsvalet 2018 är Min kyrka. I sociala medier används hashtaggen #minkyrka. Församlingsvalet är det enda valet som hålls över hela landet där den som fyllt 16 år får rösta. En konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat.

Nytt i det här valet är att valmansföreningarna har möjlighet att presentera sig på församlingsvalets webbplats.

– På webbplatsen kan personer som är intresserade av att ställa upp söka de valmansföreningar som kanske redan finns i hemförsamlingen. Vi önskar att ombuden öppet beskriver föreningen så att intresserade kan ta kontakt, säger Maria Borg-Karlsson som är svensk projektsekreterare för församlingsvalet.

– Det finns orter där man fått bilden av att kandidatnomineringen inte varit så öppen. Vi vill föra in lite friska vindar och erbjuda ett nytt sätt att bekanta sig med valmansföreningar, berättar församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira.

Lokala valmansföreningar ställer upp kandidater

Församlingsvalet är ett lokalt val som erbjuder församlingsmedlemmar en utmärkt möjlighet att påverka kyrkan i sin egen närmiljö.

– Kyrkan behöver engagerade beslutsfattare i olika ålder och med olika bakgrund. Målet är att få såväl nya fräscha ansikten bland kandidaterna som erfarna påverkare och personer med lång erfarenhet som förtroendevalda, säger Piira.

Kandidaterna ställs upp av valmansföreningar. De kan till exempel ha en geografisk förankring i en by eller stadsdel, vara förankrad i ett parti, en väckelserörelse eller ha någon annan gemensam värdegrund som förenar valmansföreningens medlemmar. Förhoppningen är att de är öppna med sin bakgrund.

Valmansföreningen samlar sina kandidater på en kandidatlista som har gemensam syn på hur kyrkan till exempel kan förnyas, främja jämlikhet eller stärka de ungas ställning i kyrkan.

Kyrkofullmäktige och församlingsråden besluter om församlingens verksamhet, personal och frågor som rör ekonomi. De lekmän som valts till förtroendevalda i församlingen har rösträtt då man väljer nya ombud till kyrkomötet, dvs. kyrkans högsta beslutandeorgan. De förtroendevalda lekmännen i församlingarna har också rösträtt i biskopsval.

I valet i november väljs sammanlagt 9 000 förtroendevalda i 400 församlingar. Kandidatnomineringen pågår till 17.9.2018.

Valets webbplats har öppnat

På webbplatsen församlingsvalet.fi finns information om hur man ställer upp som kandidat och om valmansföreningar.

Materialet på församlingsvalet.fi fylls på stegvis. I det första skedet finns där material om kandidatnomineringen och i ett senare skede om röstning. Också resultattjänsten för valet finns där i samband med rösträkningen.

Information om valet på engelska kommer att finnas på evl.fi/english, teckenspråkig information på evl.fi/teckensprak och lättläst information på lattlast.evl.fi.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 142 5171, maria.l.borg-karlsson@evl.fi
valets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381, hanna.piira@evl.fi