Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Uleåborgs stift inleds om en vecka

Publicerad 15.03.2018

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Uleåborgs stift inleds på onsdagen den 21 mars och avslutas den 21 maj 2018. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Nuvarande biskopen i Uleåborg stift Samuel Salmi har meddelat att han går i pension i slutet av oktober. Den nya biskopen tillträder 1.11.2018 och vigs till ämbetet den 11 november.

Valets första omgång hålls den 15 augusti. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången hålls en andra omgång 3.9.2018 mellan de två kandidater som samlats flest röster.

Det finns sammanlagt ca 1 130 röstberättigade i biskopsvalet i Uleåborg. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, det ombud i kyrkomötet som valts av sametinget, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. De återstående elektorerna har valts av kyrkofullmäktige och församlingsråd i församlingarna i Uleåborgs stift i relation till församlingens medlemsantal.

Valpaneler på sommaren

Valpaneler som riktar sig till såväl röstberättigade i biskopsvalet som allmänheten ordnas onsdag 13.6 i Karleby, torsdag 14.6 i Uleåborg, fredag 15.6 i Rovaniemi, lördag 16.6  i Enare och onsdag 8.8 i Uleåborg. Information om exakt tidtabell och plats ges i ett senare skede.

Mera information:
lagfaren assessor Mari Aalto, tfn 040 7443 303, mari.aalto@evl.fi
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512, outi.uusimaki@evl.fi
Uleåborgs stifts webbplats