Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan delar ut sitt första jämlikhetspris i maj

Publicerad 08.03.2018

I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången i maj. Nu söker man kandidater till priset. Både enskilda personer och sammanslutningar kan ge förslag på vem som kunde få priset.

Förslag på vem som ska få priset ska ges till Kyrkostyrelsen senast 31.3. Kyrkostyrelsens plenum beviljar priset även om det inte kommit förslag utifrån. Priset ges till en person, församling eller annan sammanslutning.

Idén om priset fick sin början med projektet 100 jämställdhetsgärningar som var en del av firandet av Finlands hundra år av självständighet. Dåvarande biskopen i Helsingfors stift Irja Askola var medlem i hederskommittén för projektet och lyfte fram möjligheten att kyrkan kunde grunda ett jämlikhetspris.

Kyrkans jämlikhetspris grundades för att främja människors och gruppers jämlika bemötande. Målet med priset är också att stärka det lokala jämlikhetsarbetet och rättvisa och jämlikhet såväl i Finland som internationellt.

Priset används till jämlikhetsarbete

Prisets mottagare får ett diplom och 5 000 euro som kan användas inom jämlikhetsarbetet på det sätt som pristagaren väljer.

Kriteriet för priset är att man ökar jämställdheten mellan könen, stärker de etiska värderingarna i jämlikt bemötande av människor och människogrupper, och ett långsiktigt arbete eller nya innovationer inom jämlikhetsfrågor.

Kyrkans jämlikhetspris delas ut vart annat år.

Mera information och förslag till pristagare senast 31.3.2018:
ledande sakkunnig på Kyrkostyrelsen Kari Latvus, tfn 040 642 9274