Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Åbo domkapitel fastställde valresultatet i ärkebiskopsvalets första omgång

Publicerad 09.02.2018

Åbo domkapitel fastställde vid sitt möte på fredag eftermiddag (9.2.2018) valresultatet i ärkebiskopsvalets första omgång. Biskopen i Esbo stift Tapio Luoma och biskopen i Borgå stift Björn Vikström gick vidare till andra omgången.

Enligt det fastställda valresultatet i ärkebiskopsvalets första omgång har de fem kandidaterna fått följande röstetal:
Tapio Luoma 259,333 (38 %), Björn Vikström 179 (26,2 %),  Heli Inkinen 97,333 (14,2 %), Ville Auvinen 89,333 (13,1 %), Ilkka Kantola 58,333 (8,5 %). Sju röster förkastades.

Valdeltagandet i ärkebiskopsvalet uppgick till 92,8 procent. Sammanlagt 1 530 personer har rösträtt i valet.

Röstberättigade är ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt.

Kyrkans valbestämmelser har nyligen ändrats så att rösterna från Åbo ärkestift viktas vid rösträkningen så att ärkestiftets röster delas med tre. Genom viktning av ärkestiftets röster har man strävat efter att stärka de övriga stiftens och helhetskyrkans inverkan på valet. Ändringen i valsystemet har gjorts eftersom ärkebiskopens uppgifter på nationell nivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Valets andra omgång hålls den 1 mars

Valets andra omgång hålls den 1 mars. Kandidaterna möts i en valpanel i Åbo domkyrka fredagen den 16 februari klockan 16. Panelen ordnas i samarbete med Yle Turku och leds av ansvarig producent Antti Korhonen.

Den nya ärkebiskopen börjar i sitt nya uppdrag 1.6.2018. Eftersom båda kandidaterna redan är biskopar vigs inte ärkebiskopen till ämbetet utan installeras. Ärkebiskopsinstallationen sker i Åbo domkyrka 3.6.2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet:
Åbo ärkestifts webbsidor
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Kommunikationen om ärkebiskopsvalet:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1421
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, Kyrklig tidningstjänst, tfn 040 581 1815
sakkunnig inom kommunikation Tia Vähäsarja, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1532
stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515

Fotografier av de båda kandidaterna finns i kyrkans bildbank
Mera information om kandidaterna