Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabellen för kommunikationen kring ärkebiskopsvalet

Publicerad 01.02.2018

Första omgången i valet av ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ordnas torsdag 8.2.2018. Valmötena i alla de åtta stiften och i Åbo ärkestifts fem prosterier inleds klockan 13. I takt med att prosterinera och stiften blir klara med sin rösträkning meddelas deras röster via Åbo ärkestifts twitterkonto och Facebooksida och via kyrkans finska twitterkonto på hashtaggen #arkkipiispanvaali. Via kyrkans svenska twitterkonto kommer vi att retweeta valresultaten från de olika stiften och ärkestiftets prosterier på hashtaggen #ärkebiskopsvalet.

Kyrkans kommunikation och Kyrklig tidningstjänst informerar via pressmeddelande om de preliminära valresultaten ca klockan 16.

Om valet avgörs redan i första omgången, dvs. om någon av kandidaterna får mer än hälften av kandidaternas hopräknade röstetal blir hen direkt vald till ärkebiskop. I så fall ordnas möjlighet för medierna att träffa den som vunnit valet 8.2 klockan 18 i Åbo ärkestifts domkapitel på Tavastgatan 13, 4 våningen.

Den första valomgångens valresultat fastställs av Åbo domkapitlet på fredag den 9 februari vid en session som börjar klockan 13. Om marginalerna i valresultatet är små och kräver kontrollräkning flyttar fastställandet av valresultatet och träffen med en eventuellt nyvald ärkebiskop till fredag eftermiddag.

Eventuell andra omgång i valet 1.3

Om ingen av kandidaterna får minst hälften av kandidaternas hopräknade röstetal i den första valomgången (där man redan beaktat tredelningen av ärkestiftets röster) ordnas en andra valomgång den 1 mars mellan de två kandidater som fått de högsta röstetalen.

Då ordnas ett tillfälle där den som vunnit valet och blir ny ärkebiskop är anträffbar för medierna i Åbo ärkestifts domkapitels lokaler den 1 mars klockan 18.

I ärkebiskopsvalet finns fem kandidater. De är missionschef, teologie doktor Ville Auvinen, universitetslärare i organisation och ledning, teologie doktor Heli Inkinen, riksdagsledamot, teologie doktor Ilkka Kantola, biskop, teologie doktor Tapio Luoma och biskop, docent Björn Vikström.

Röstberättigade i ärkebiskopsvalet är ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet:
Åbo ärkestifts webbsidor
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Kommunikationen om ärkebiskopsvalet:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1421
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, Kyrklig tidningstjänst, tfn 040 581 1815
sakkunnig inom kommunikation Tia Vähäsarja, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1532
Stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515

Texten har uppdaterats 8.2..2018 klockan 10.00:
Meningen: "Om valet avgörs redan i första omgången, dvs. om någon av kandidaterna får mera än hälften av de sammanräknade rösterna blir hen direkt vald till ärkebiskop."
har rättats till
"Om valet avgörs redan i första omgången, dvs. om någon av kandidaterna får mer än hälften av kandidaternas hopräknade röstetal blir hen direkt vald till ärkebiskop."
På motsvarande sätt har meningen:
"Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången (där man redan beaktat tredelningen av ärkestiftets röster) ordnas en andra valomgång den 1 mars mellan de kandidater som fått flest röster."
ändrats till
"Om ingen av kandidaterna får minst hälften av kandidaternas hopräknade röstetal i den första valomgången (där man redan beaktat tredelningen av ärkestiftets röster) ordnas en andra valomgång den 1 mars mellan de kandidater som fått flest röster."