Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Femtioårigt Ungdomens kyrkodagar samlar omkring 200 deltagare

Publicerad 24.01.2018

Ungdomens kyrkodagar (UK) samlar ca 200 ungdomar och ungdomsarbetsledare till stiftsgården Lärkkulla den 25-28 januari. Temat i år är ”Vi bygger fred”. Ungdomens kyrkodagar är Borgå stifts egen ungdomsriksdag som årligen samlar ombud från församlingarna till debatt och diskussion om aktuella teman. I år har det gått 50 år sedan unga i stiftet för första gången samlades till Ungdomens kyrkodagar.

Årets församlingsval och förebyggande av sexuella trakasserier aktuella ämnen

Deltagarna kan antingen göra motioner som leder till beslut eller väcka initiativ med mål att frågan diskuteras i plenum på Ungdomens kyrkodagar. Ungdomar från församlingar i Karleby, Nykarleby och Esbo har gjort motioner.

Delegaterna Hanna Holmbäck och Benjamin Häggblom från Karleby har tillsammans med Isak Edman från Nykarleby väckt en motion om att Ungdomens kyrkodagar uppmuntrar församlingarna i Borgå stift att inte spara in på ungdomsarbetsledartjänster och ungdomsarbete. Tanja Holm från Esbo vill att alla församlingar i Borgå stift skall ordna förhandsröstning i skolor och läroinstitut. Det skulle uppmuntra unga att rösta i församlingsvalet i år. Holm är stiftets representant i NAVI, det nationella nätverket för unga förtroendevalda.

Ombud från Matteus församling i Helsingfors har i ett diskussionsinitiativ väckt frågan hur församlingarna kan förebygga sexuella trakasserier i kyrkan. Katrin Björklund och Ida-Maria Pekkarinen från Petrus församling Helsingfors vill att UK behandlar hur unga vuxna kan involveras som ledare i ungdomsarbetet. Helsingforsungdomarna Nora Alanen och Axel Kaaro vill att kyrkodagarna diskuterar hur kyrkan kan motverka radikalisering av unga. Andra frågor som diskuteras är hjälpledarnas roll i planering av skriftskolan, trygghet i skriftskolan och hur kyrkan kan bygga fred.

Viktigt forum för ungdomsarbetet

På lördag kväll firar Ungdomens kyrkodagar sina femtio år. Evenemanget formades tidigt till ett viktigt forum för ungdomsarbetet i Borgå stift.

– UK blev tillsammans med Höstdagarna – som arrangeras av Förbundet Kristen Skolungdom  – en viktig mötesplats för församlingsungdomar från olika delar av Svenskfinland, berättar ledande sakkunnig Stefan Myrskog om Ungdomens kyrkodagars historia. Myrskog har inför 50-årsfirandet skrivit en bok om dagarna.

 – Drömmen bakom UK var att samla de unga till ett kyrkomöte där aktuella frågor i kyrka och samhälle kunde behandlas och där ungdomarna fick ge uttryck för sina tankar och drömmar. Mycket har avhandlats under åren och i boken Plaskdamm och vattenkanon får de unga själva komma till tals genom tankar de gett uttryck för och beslut de i plenum enats om.

Myrskog presenterar sammanhang och frågor som varit aktuella. Fram växer en bild av unga kreativa delegater som drivs av en framåtanda och vilja att påverka. Flest delegater samlade Ungdomens kyrkodagar under 1980-talet och då fick UK också sin första kvinnliga ordförande (1985) medan ungdomarna fick vänta ända mot slutet av 1990-talet på en kvinnlig huvudtalare.

Myrskog skissar upp huvuddragen i det ungdomsarbete som pågått under den här tiden.

– Det är ett arbete som nått och involverat tusentals unga, dels på UK, dels i församlingar. Utan ett fungerande ungdomsarbete i församlingarna skulle UK inte vara möjligt, säger Myrskog. Han hoppas att boken väcker goda minnen till liv bland de som varit med och ger andra en glimt av vad Borgå stifts ungdomar har engagerat sig i och fattat beslut om det senaste halvseklet.

Mera information: Fredrik Kass, sakkunnig inom ungdomsarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1525, fredrik.kass@evl.fi
Program för dagarna, initiativ och motioner finns på UK:s webbplats
Stefan Myrskog, ledande sakkunnig för kristen fostran, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5311 275

Journalister är välkomna att bevaka plenum och det allmänna programmet under Ungdomens kyrkodagar på stiftsgården Lärkkulla, Lärkkullavägen 11, Raseborg.

Pressexemplar av boken Plaskdamm och vattenkanon. Ungdomens kyrkodagar i 50 år kan fås på förhand genom att kontakta stefan.myrskog@evl.fi. Boken delas också ut på plats till journalister som besöker Ungdomens kyrkodagar.