Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabellen klar för biskopsvalet i Uleåborg

Publicerad 22.01.2018

Tidtabellen för biskopsvalet i Uleåborgs stift har fastställts. Valets första omgång blir den 15 augusti.

Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången hålls en andra omgång 3.9.2018 mellan de två kandidater som samlats flest röster. Den nya biskopen vigs till ämbetet den 11 november. Nuvarande biskopen i Uleåborg Samuel Salmi har meddelat att han går i pension 1.11.2018.

Kandidatnomineringen i valet inleds 23.3 och avslutas 21.5.2018. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. I Uleåborgs stift finns sammanlagt 563 röstberättigade präster och lektorer. Dessutom har lika många lekmannaelektorer rösträtt. I det kommande biskopsvalet finn alltså sammanlagt 1 126 röstberättigade.

Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar (14), Uleåborg stifts lekmannaombud i kyrkomötet (8), stiftets medlem i kyrkostyrelsen, det ombud i kyrkomötet som valts av sametinget, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. De återstående 537 elektorerna väljs av församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd i relation till församlingens medlemsantal. Församlingarna meddelar domkapitlet vilka som valts till lekmannaelektorer senast 28.2.2018.

Domkapitlet i Uleåborg ordnar runt om i stiftet valpaneler med kandidaterna.

Mera information:
lagfaren assessor Mari Aalto, tfn 040 7443 303, mari.aalto@evl.fi
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512, outi.uusimaki@evl.fi
Uleåborgs stift