Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Mäkinen: Kyrkan måste noggrant ta ansvar för gemensamma pengar

Publicerad 10.01.2018

Ärkebiskop Kari Mäkinen betonar att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett stort ansvar för hur den använder pengar eftersom det handlar om kyrkoskattemedel som medlemmarna betalar till kyrkans verksamhet.

I offentligheten diskuteras nu hur kyrkans pengar används då ordföranden för Helsingfors stiftsfullmäktige Johanna Korhonen har lyft fram frågan om hur biskop Teemu Laajasalo använde sina kreditkort då han var kyrkoherde i Berghäll. Mäkinen anser att när det har framkommit tvivel om korrekt användning av pengar är det viktigt att ta i tu med frågan.

– Sådana här frågor måste alltid tas på allvar. Endast öppenhet skapar förtroende för hur kyrkan använder sina pengar. Om det uppdagas fel måste man ta itu med dem. Anvisningarna ska vara aktuella och tydliga, säger Mäkinen. Han påminner om att man inte ska döma någon innan saken har utretts och klarlagts.

Ärkebiskop Mäkinen litar på att man i kyrkan verkligen bär ansvar för de gemensamma pengarna.
– I församlingar, domkapitel och på Kyrkostyrelsen finns anvisningar om detta. De anställda är ansvarskännande. Missbruk av pengar godkänns inte och man har tagit tag i det. Jag litar på att man också i fortsättningen gör det.

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 1425 299