Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

John Vikström-priset för motion och idrott till nattbasket

Publicerad 09.01.2018

Kyrkans pris för motion och idrott, det så kallade John Vikström-priset, går till Nattbasket (Yökoris). Priset överräcktes idag på kyrkans dagar för fostran i Jyväskylä till Olsi Marko och Jyrki Eräkorpi.

Nattkorgbollsverksamheten är ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors KFUM och Helsingfors ungdomscentral. Projektet stöds med medel från Veikkaus. Nattbasket har i närmare 20 års tid gjort ett målmedvetet och långsiktigt arbete för barn och unga. Målet med verksamheten är att ordna mångkulturell veckoslutsverksamhet för unga. Principerna för verksamheten är öppenhet och låg tröskel. Verksamhetsmodellen kommer från USA.

Sommarjobb, hjälp och stöd

Nattbasket har varit en brobyggare mellan Helsingfors stads egna organisationer samtidigt som den har genomförts såväl i samarbete med församlingsverksamhet som skilt. Det har varit lätt att komma med i nattbasket.

– Vi har redan i många år erbjudit sommarjobb åt närmare 60 unga. För många har det varit det första sommarjobbet. Den första arbetsplatsen är för många ett betydande steg in i  samhället och vi försöker sänka tröskeln till samhället. En viktig faktor för att motverka utslagning är gemenskapen. Vi vill erbjuda en gemenskap som det är lätt att fästa sig vid och där du blir mottagen som den du är, säger Jyrki Eräkorpi på Helsingfors KFUM.

– Den kristna tron kommer fram i ett diakonalt arbetssätt. Vi stöder och hjälper dem som behöver det. Vi godkänner alla oberoende av ålder, kön eller religion.

Nattbasket reagerade på flyktingströmmen för två år sedan med att organisera fritidsaktiviteter i över 20 timmar per vecka på olika mottagningscentraler i Esbo, Kyrkslätt, Helsingfors och Vanda.

Våren 2017 fick YMCA Finland stöd från Utrikesministeriet för det treåriga projektet #840 broar som de genomför i Libanon. Målet var att ge 840 unga yrkesutbildning, psykosocialt rehabilitera de unga som hade det svårast och bygga harmoni mellan libaneser och flyktingar från Syrien. Anställda och frivilliga inom Nattbasket har utvecklat dessa delområden såväl i Finland som på plats i Libanon.

Nattbasket (Yökoris) har också en smarttelefonapplikation. Med hjälp av den kan man följa med händelser och hålla sig up-to-date.

 

Kyrkostyrelsen grundade John Vikström-priset för motion och idrott 2014. Priset ges för arbete som främjar etiska värderingar inom motion och idrott, främjar motion och idrott inom kyrkan, verkar för mänsklighet och människovärdet, eller förebygger marginalisering med hjälp av motion och idrott.

Kyrkostyrelsen delar ut priset på förslag av Kyrkans delegation för motion och idrott. Enskilda personer och organisationer kan få utmärkelsen.

Tidigare har John Vikström-priset för motion och idrott gått till ordföranden för Finlands bollförbund Pertti Ajala, Stafettkarnevalen, fotbollslaget Peace United och Ijo församlings motions- och lekpark.

Mera information:
Sakkunniga på Kyrkostyrelsen: Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467, jari.a.pulkkinen@evl.fi och Mikko Mäkelä, tfn 050 439 1968, mikko.makela@evl.fi

Nattbasketaktiva inom Helsingin NMKY/Helsingfors KFUM Olsi Marko, tfn 045 200 0230, olsi.marko@hnmky.fi, och Jyrki Eräkorpi, tfn 050 592 8450, jyrki.erakorpi@hnmky.fi