Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Mäkinen: Kyrkan måste ha effektiva medel för att ingripa vid trakasserier

Publicerad 12.12.2017

– Kyrkan måste överallt ha sådana verksamhetsmodeller att trakasserier kommer fram och att man kan ta tag i dem. Modellerna måste vara tillräckligt enhetliga och alla som verkar inom kyrkan måste känna till dem, säger ärkebiskop Kari Mäkinen.

Mäkinen säger att det tyvärr är så att inte heller kyrkan är en trakasserifri zon.
– Men vi måste ha en nolltolerans mot trakasseri: också ett fall är ett för mycket. Kampanjerna mot trakasserier är en väckarklocka för kyrkan och i kyrkan, säger Mäkinen.

Som en del av den internationella kampanjen #metoo har ett flertal aktörer inom kyrkan startat kampanjen #sanningenbefriar #totuusvapauttaa. I kampanjen vädjar man om att det i alla stift skulle skapas en verksamhetsmodell för hur de som utsatts för sexuella trakasserier kan söka hjälp. I den föreslagna modellen skulle de som upplevt trakasserier kunna ta kontakt med vissa personer inom kyrkan som är utbildade för uppgiften.

En sådan verksamhetsmodell finns i Borgå stift sedan 2014. Tammerfors stift preciserade 2015 sina anvisningar för hur man ska ingripa vid trakasserier. Kampanjen #metoo har lett till att man i höst har börjat förnya anvisningar i Åbo ärkestift och Helsingfors stift.

Bland annat ett avtal om att förhindra osakligt bemötande styr idag församlingarna som arbetsgivare. Dessutom har församlingar och kyrkliga samfälligheter egna, mera detaljerade anvisningar med hjälp av vilka man kan ingripa vid trakasserier. Stiften stöder vid behov församlingarna och lyfter fram frågan till exempel vid biskopsvisitationer.

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 1425 299