Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Valpanelerna i ärkebiskopsvalet inleds i Åbo 13.12

Publicerad 08.12.2017

Inför ärkebiskopsvalets första omgång ordnar Åbo ärkestift och Kyrkans kommunikation tre valpaneler som genomförs i samarbete med mediehus. Om valet inte avgörs i den första omgången hålls ännu en valpanel innan den andra omgången i valet.

Den första valpanelen hålls i köpcentret Skanssi i Åbo på luciadagen den 13.12 klockan 18. Samarbetspartner är Turun Sanomat och panelen leds av chefredaktör Riitta Monto. Det finns 60 sittplatser i Skanssi och dessutom ståplatser. Man kan också följa med paneldiskussionen direkt via Turun Sanomats webbplats.

Den andra valpanelen hålls i Björneborg i köpcentret Puuvilla tisdagen den 16 januari klockan 18. Panelen ordnas i samarbete med Satakunnan Kansa och leds av ansvarig chefredaktör Tomi Lähdeniemi. Den tredje panelen ordnas på Medietorget i Sanomatalo i Helsingfors torsdagen den 1 februari klockan 16. Samarbetspartner är Helsingin Sanomat och diskussionen leds av journalist Anna-Stina Nykänen.

Valpanel inför en eventuell andra omgång i ärkebiskopsvalet ordnas i Åbo domkyrka fredagen den 16 februari klockan 16. Panelen arrangeras i samarbete med Yle Turku och leds av ansvarig producent Antti Korhonen.

Valets första omgång hålls 8.2.2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång torsdagen den 1 mars mellan de två kandidater som har fått flest röster.

I ärkebiskopsvalet finns fem kandidater. De som nominerats är missionschef, teologie doktor Ville Auvinen (f.1966), universitetslärare i organisation och ledning, teologie doktor Heli Inkinen (f. 1957), riksdagsledamot, teologie doktor Ilkka Kantola (f. 1957), biskop, teologie doktor Tapio Luoma (f. 1962) och biskop, docent Björn Vikström (f. 1963).

Det finns webbsidor om ärkebiskopsvalet på kyrkans webbplats evl.fi. På sidorna finns kort information om kandidaterna och en video (på finska). Direktadress till sidorna är evl.fi/arkebiskopsvalet2018.

Åbo ärkestift granskar valmansföreningarnas stiftelseurkunder, godkänner kandidaterna och lottar kandidaternas nummer på sitt möte den 13 december.

Mera information:
Valpanelerna på Facebook
Åbo ärkestifts webbsidor (på finska)
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi