Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Medel från Gemensamt Ansvar motverkar människohandel

Publicerad 14.11.2017

I år gav finländarna sammanlagt 3 058 808,95 till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka människohandel i Finland och utomlands.

– De tiotusentals frivilliga inom Gemensamt Ansvar har igen gjort ett bra jobb. Vid sidan av de pengar som samlas in för hjälparbete är ett viktigt resultat att synliggöra nöd som annars inte syns. Med medel från Gemensamt Ansvar kan man stärka hur offer för människohandel känns igen och snabbare styra dem till hjälp och stöd, säger chefen för insamlingen Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

I Finland används insamlingsmedlen för att i samarbete med Monika-Naiset liitto ry, Flyktingrådgivningen rf, Pro-tukipiste ry och Brottsofferjouren hjälpa människor som fallit offer för människohandel. Insamlingsmedlen används till att utveckla stödpersonsverksamhet och uppsökande arbete, stärka de anställdas förmåga att känna igen och få kontakt med offer för människohandel, erbjuda krishjälp genom att ordna inkvartering, mat, hygien och kläder, och möjlighet till tolk och lägre tröskel för juridisk rådgivning.

– Med hjälp av medel från insamlingen Gemensamt Ansvar kan vi erbjuda konkret krishjälp till dem som är potentiella offer för människohandel. Förutom kunskap och handledning kan vi erbjuda mat, rena kläder och en trygg plats att sova på följande natt. Med krishjälp i ett tidigt skede och effektivt stöd kan vi ge offren det stöd och skydd de behöver och även uppmuntra dem att ta kontakt med myndigheter. Medlen från Gemensamt Ansvar kommer att ha stor betydelse för att känna igen offer för människohandel och förverkliga deras rättigheter, säger Jaana Kauppinen, verksamhetsledare för Pro-tukipiste.

Internationellt används medlen från insamlingen för arbete till exempel i Jordaninen. I Jordanien ligger tyngdpunkten i hjälparbetet på utbildning som stöder sysselsättning, möjligheter att utöva fritidsintressen och psykosocialt stöd till syriska flyktingar i åldern 12-30 år som bor i läger och lokala samhällen. När man hjälper flyktingar att bygga ett nytt liv nära hemorten minskar man risken för att de blir offer för människohandel eller människosmuggling.

– Olika utbildningsaktiviteter har gett hopp, återgett ungdomar motivationen att lära sig nytt och gjort dem mera öppna och sociala, säger 21-åriga Fatima Hariri som flytt från Jordanien till Syrien där hon bor i flyktinglägret Za’atari.

Hjälpen når fram via Kyrkans Utlandshjälp.

Insamlingsredovisningen överräcktes till insamlingens beskyddare president Sauli Niinistö på tisdagen 14.11. Insamlingsintäkterna delas mellan Kyrkans Utlandshjälps utvecklingsbistånd och katastrofhjälp (60 %), Monika-Naiset liitto ry, Flyktingrådgivningen rf, Pro-tukipiste ry och Brottsofferjouren (20 %), Kyrkans diakonifond och stiften (10 %) och församlingarnas diakoniarbete (10 %).

Insamlingens resultat:
Resultat 2017 med 50 toppförsamlingar
Insamlingen Gemensamt Ansvar

Mera information:
insamlingschefen för Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen, tfn 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi

Gemensamt Ansvar 2018 motverkar hunger och fattigdom. Insamlingen startar söndagen den 4 februari 2018 och den leds av biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen.