Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet sänkte centralfondsavgiften till 6,5 procent

Publicerad 09.11.2017

Kyrkomötet godkände på torsdagen kyrkans centralfonds budget för 2018 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018-2020. Kyrkomötet beslöt sänka avgiften till centralfonden med en procentenhet till 6,5 procent från 2018.

‒ Genom sänkningen av avgiften till centralfonden vill kyrkomötet stöda församlingarnas ekonomiska situation och stärka deras verksamhetsförutsättningar, framhöll ekonomiutskottets ordförande Tapio Tähtinen.

I plenum föreslog ombudet Tapani Rantala ett från ekonomiutskottets avvikande förslag, att centralfondsavgiften skulle vara 7 procent. Efter omröstning vann ekonomiutskottets förslag med rösterna 76-26.

Sänkningen medför 6,5 miljoner euro mindre i intäkter för centralfonden. Kyrkostyrelsen måste beakta detta i budgeterna för kommande år. Ekonomiutskottet poängterar att Kyrkans centralfonds ekonomi bör vara i balans år 2021. Sänkningen av grundavgiften får inte kompenseras med tilläggsavgifter för församlingarna.

Kyrkomötet beslöt sänka investeringarna i IT-projekt med 100 000 euro.

Budgeten möjliggör sju större projekt

I Kyrkans centralfonds budget ingår sju separata projekt som gagnar alla församlingar jämlikt. Det totala beloppet för projekten 2018 uppskattas till 1,3 miljoner euro.

Två av projekten, stöd för Kyrkans servicecentrals kunder och förberedelse för social- och hälsovårds- samt landskapsreformen har redan inletts. Utöver dem föreslås fem nya projekt: utredning och utvärdering av kostnader för informationsförvaltningen, projekt och organisation 2018, stöd till ekonomiledningens arbete i församlingarna 2018–2019, dop och fadderskap 2018–2020, genomförande av kyrkomötets riktlinjer för framtiden 2018–2020 och digitalisering av Kyrkostyrelsens material 2018–2020.

Under behandlingen i plenum fick biskop Seppo Häkkinen understöd för förslaget om att återinföra stödet till Enonkoski kloster för att utveckla retreatverksamheten i Östra Finland (50 000 euro.)

Församlingarnas avgifter till Kyrkans servicecentral sjunker

Kyrkomötet fastställde att prissättningen för Kyrkans servicecentral bygger på en självkostnadsprincip. Ekonomiutskottet anser att den nya prissättningsmodellen är ändamålsenlig och sänker församlingarnas serviceavgifter med i genomsnitt 8 procent.

Kyrkans servicecentral erbjuder riksomfattande tjänster inom bokföring och löneräkning. Sedan början av 2017 anlitar alla församlingar servicecentralens tjänster.

Ekonomiutskottets betänkande 6/2017

Pensionsfondsavgiften är 5 procent 2018

Kyrkomötet godkände också kyrkans pensionsfonds budget 2018 och verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020. Den kyrkoskattsbaserade avgiften till pensionsfonden fastställdes till 5 procent under 2018.

För församlingarna är arbetsgivarens pensionsavgift 21,8 procent och utöver det tas en pensionsavgift ut av arbetstagarna enligt lagen för pension för arbetstagare. Arbetsgivarens pensionsavgift för kyrkans centralfond och de kyrkliga föreningarna är 27,6 procent.

Kyrkomötet fastställde att ingen självriskandel tas ut på invalidpensionerna år 2018.

Ekonomiutskottets betänkande 7/2017

Mera information:
Ekonomiutskottets ordförande Tapio Tähtinen, tfn 050 502 7518