Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Lutherska kyrkans biskopar: Alla som behöver borde garanteras god vård i livets slutskede

Publicerad 09.11.2017

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder inte att eutanasi blir lagligt. I ett gemensamt ställningstagande betonar biskoparna vikten av en värdig död och tillgång till smärtlindring i livets slutskede. Biskoparna vill att man utvärderar hur man kan göra kvalitativ vård i livets slutskede tillgänglig för alla som behöver den i hela landet, och att man vidtar åtgärder för att förverkliga en sådan vård.

Biskoparna anser att istället för att godkänna en eutanasilag borde man utvärdera om nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att trygga god vård i livets slutskede för alla, eller om det finns orsak att uppdatera lagstiftningen.

Biskoparna anser att förslaget till eutanasilag innehåller många allvarliga problem: Vem bestämmer och på vilka grunder sätter man gränsen för när det blir lagligt att avsluta en människas liv? Skulle lagen förmedla budskapet att alla de människors liv som uppfyller kriterierna för laglig eutanasi inte är värdefullt?

Biskoparnas uttalande i sin helhet finns som bilaga (på finska)

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Juha Meriläinen, tfn 040 142 4913

Bilagor till nyheten