Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Minister Sanni Grahn-Laasonen: Evangelisk-lutherska kyrkan har alltid stått för bildning

Publicerad 07.11.2017

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen besökte på tisdagen kyrkomötet. I sitt tal betonade hon lutherdomen och reformationens betydelse för utvecklingen av den finländska bildningen och läskunnigheten.

– Till lutherdomen hör ända från början en pedagogisk dimension: man skulle lära folket läsa och erbjuda folket Guds ord på sitt eget språk, konstaterade Grahn-Laasonen.

– På det sättet uppkom bandet mellan läsning, läskunnighet och modersmål redan tidigt i Finland. Idag är rätten till det egna språket och den egna kulturen inskriven i grundlagen som en kulturell rättighet.

– I vår globala och digitala värld ställs ständigt nya krav på läskunnighet; för att vi ska förstå och klara oss i vardagslivet måste vi kunna ta emot, tolka och också själva producera allt mer mångformiga texter. Läskunnigheten har utvecklats till en multiläskunnighet, en produktion av allt mer mångsidiga texter och förmåga att ta in, och är därför också starkt kopplad till demokratin.

– Femhundra år efter reformationen är mångsidig läskunnighet vars och ens rättighet i Finland, en grund för vad det är att vara människa och allt mera också en stengrund för demokrati och delaktighet. En mångsidig läskunnighet ger beredskap att utvecklas och växa som människa, och beredskap att aktivt delta i utvecklingen av den egna gemenskapen och hela samhället, sade Grahn-Laasonen.

– Evangelisk-lutherska kyrkan har i Finland alltid representerat bildning. Prästerna har ofta varit de enda med högskoleutbildning på orten och introducerat förutom Guds ord också till exempel jordbruksteknik för församlingsmedlemmarna. Psalmboken och bibeln har ofta varit de första böckerna i den finländska familjen. De berättade om det tryckta ordets kraft, auktoritet och till och med helighet. Kyrkan har varit en kraft som verkat för bildning. Samma bildningsönskan och tro på bildning garanterar framgång för Finland också i framtiden, sade Grahn-Laasonen.

Vi uppdaterar länken till talet i sin helhet på vår webbsida senare

Mera information:
Kyrkomötets plenum direktströmmas och man kan följa med arbetet i kyrkomötet på adressen https://www.youtube.com/kirkko/live. Det går att följa kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets kommunikation:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig inom kommunikation, Lucas Snellman, tfn 050 566 8230, lucas.snellman@evl.fi (on-to)
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi
Viestintäasiantuntija Petra Honkaranta-Siivari (ti-ke), p. 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi

Mera fakta om kyrkomötet och höstmötets agenda finns på webbtjänsten Sacrista.

I webbtjänsten Domus finns kyrkomötets dokument. Domustjänstens menyer finns tyvärr endast på finska men dokumenten finns också på svenska.

Kyrkomötesombud