Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Irländska biskopen Paul Colton talade vid kyrkomötet

Publicerad 06.11.2017

De nära relationerna mellan anglikanska kyrkan och de nordiska och baltiska lutherska kyrkorna, kyrkornas samhällsansvar och gemensamma utmaningar stod i centrum för det hälsningstal som biskop Paul Colton från Cork på Irland höll vid kyrkomötets öppning i Åbo på måndagen.

Biskop Colton påminde om att sex nordiska och baltiska lutherska kyrkor och fyra anglikanska kyrkor ingått ett samarbetsavtal genom Borgådeklarationen 1996.

– Det finns ännu många möjligheter att fördjupa avtalet under kommande år, sade biskop Colton.

I praktiken innebär Borgådeklarationen att kyrkorna har nattvardsgemenskap och att den andra kyrkans präster godkänns som fullt giltiga präster i den egna kyrkan.

– Trots att vi lever i olika kontexter är våra uppgifter de samma. Att sprida det goda budskapet, döpa, undervisa och fostra. Att svara mot människors behov med en tjänande kärlek. Att förändra orättvisa strukturer i samhället, utmana allt slags våld och arbeta för fred och försoning. Att sträva efter att trygga skapelsens integritet för att upprätthålla och förnya livet på jorden, sade Colton.

– Genom vårt samarbetsavtal, vår tro och gemenskap gör vi en gemensam resa och delar samma oro, sade Colton. Han hänvisade till bland annat det globala hotet från terrorismen och frågor som båda kyrkorna debatterar; till exempel sexualitet och jämlika äktenskap, kyrkornas ekonomiska utmaningar, lågt församlingsdeltagande framför allt bland unga mellan 18 och 30 och frågan om kyrkans roll i samhället.

Biskop Colton och en grupp från den anglikanska kyrkan på Irland har besökt Borgå stift den senaste veckan.

Biskop Coltons tal i sin helhet (på engelska) finns som bilaga

Kyrkomötet öppnades i Åbo på måndag förmiddag. Mötet ska bland annat behandla budgeten för 2018, verksamhetsplan 2018-2020, bestämmelser om församlingsvalet och föra remissdiskussion om utredningen kring kyrkans vigselrätt. Höstsessionen avslutas på torsdag.