Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ilkka Kantola kandidat i ärkebiskopsvalet

Publicerad 03.11.2017

SDP:s riksdagsledamot, teologie doktor Ilkka Kantola (f. 1957) är tredje kandidat i valet av ärkebiskop. Valmansföreningen lämnade in valhandlingarna till domkapitlet i Åbo ärkestift 3.11.2017. För valmansföreningens stiftelseurkund krävs samtycke av kandidaten plus minst 30 personer som har rösträtt i valet.

Prosten, teologie doktor Heli Inkinen (f. 1957) och biskopen i Borgå stift Björn Vikström (f. 1963) har också nominerats i ärkebiskopsvalet.

Kantola vigdes till präst 1985. Han var biskop i Åbo ärkestift 1998-2005. Efter det var han var chef för stiftelsen för Lapsi- ja perhetyön säätiö (Stiftelsen för barn- och familjearbete) 2005-2007 och är riksdagsledamot sedan 2007. Till utbildningen är Kantola teologie doktor (1994).

Valets första omgång hålls 8.2.2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång torsdagen den 1 mars mellan de två kandidater som har fått flest röster.

Inför den första valomgången ordnas tre valpaneler: i Åbo, Björneborg och Helsingfors. Information om var och exakt tidpunkt meddelas senare på ärkestiftets webbplats.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. Genom en viktning av ärkestiftets röster stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till ändringen är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018. Mäkinen har varit ärkebiskop sedan 2010 och är den fjortonde ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Mäkinen uppnår pensionsålder nästa vår.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet finns på ärkestiftets webbplats (på finska).

Mera information:
valmanföreningens ombud: Anna-Kaisa Kallio, tfn 040 728 9948
Facebooksidan Kantola arkkipiispaksi

Mera information kring valet:
Åbo domkapitels lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi