Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet samlas i Åbo den 6-9 november

Publicerad 03.11.2017

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte samlas till höstsession på Turun kristillinen opisto i Åbo den 6-9 november.

Kyrkomötet öppnas på måndag 6.11 klockan 9.30. Vid öppningssessionen håller biskopen i Cork Paul Colton ett hälsningstal. Den irländska biskopen besöker Borgå stift några dagar inför kyrkomötet.

Dagens första plenum inleds klockan 10. Då förs bland annat remissdiskussion om Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020.

På måndag förs också remissdiskussion om biskopsmötets framställning med utredningen om att avstå från vigsel till äktenskap. Biskopsmötet föreslår att kyrkomötet beaktar utredningen i den fortsatta behandlingen av ärendet.

Våren 2017 väcktes ett ombudsinitiativ i kyrkomötet om att bredda kyrkans äktenskapssyn. Konstitutionsutskottets betänkande och allmänna utskottets utlåtande om initiativet är ännu inte klara och kommer alltså inte att behandlas under höstens kyrkomöte.

På tisdag 7.11 klockan 14 besöker undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen kyrkomötet och framför undervisnings- och kulturministeriets hälsning till mötet.

Under veckan ska mötet bland annat behandla Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015, bestämmelser om församlingsvalet och ge utlåtande om Ålandskommittén 2013:s slutbetänkande Ålands självstyrelse i utveckling.

Kyrkomötets plenum direktströmmas och man kan följa med arbetet i kyrkomötet på adressen https://www.youtube.com/kirkko/live. Det går också att följa kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets kommunikation:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig inom kommunikation, Lucas Snellman, tfn 050 566 8230, lucas.snellman@evl.fi (on-to)
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi
Viestintäasiantuntija Petra Honkaranta-Siivari (ti-ke), p. 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi

Mera fakta om kyrkomötet och höstmötets agenda finns på webbtjänsten Sacrista.

I webbtjänsten Domus finns kyrkomötets dokument. Domustjänstens menyer finns tyvärr endast på finska men dokumenten finns också på svenska.

Kyrkomötesombuden