Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Teemu Laajasalo vigs till ämbetet 12.11 i Helsingfors domkyrka

Publicerad 01.11.2017

Den nya biskopen i Helsingfors stift Teemu Laajasalo tillträder idag 1.11.2017. Han är den sjunde biskopen i Helsingfors stift och efterträder biskop Irja Askola som nu gått i pension.

Laajasalo vigs till ämbetet i Helsingfors domkyrka söndagen den 12 november klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Kari Mäkinen.

Vigningsmässan

Den nya biskopen tar emot kännetecknen för biskopsämbetet vid vigningen: korset, staven, fullmakten och en blåtonad mitra och kåpa, och två stolor, en i vitt och en i blått, som textilkonstnär Helena Vaari designat åt Laajasalo.

Ärkebiskop Mäkinen assisteras vid vigningen av biskopen i Esbo Tapio Luoma, biskopen i Borgå Björn Vikström och biskopen i Tammerfors Matti Repo. Assisterande liturg är domprosten Matti Poutiainen.

De utländska biskoparna representerar samarbets- och systerkyrkor till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Biskop Eva Brunne, Svenska kyrkan, biskop Veikko Munyika från lutherska kyrkan i Namibia, biskop Tiit Salumäe från estniska kyrkan, biskop Karl Sigurbjörnsson från Islands kyrka, biskop Atle Sommerfeldt, Norska kyrkan, biskop David Walker från anglikanska kyrkan i England, biskop Elof Westergaard, Danska kyrkan och biskop Guy R Erwin från lutherska kyrkan i USA,.

Biskopen vigs och välsignas till ämbetet med bibelläsning, bön och handpåläggning.

Vigningsmässan inleds och avslutas med en korsprocession där processionskorset bärs av övervaktmästare Petri Oittinen. Lagfarna assessorn vid Helsingfors domkapitel Ritva Sario läser biskopens fullmakt. Textläsare är Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

I mässan sjunger gosskören Cantores Minores under ledning av Hannu Norjanen. Organist är Seppo Murto och kantor Harri Viitanen.

Vigningsmässan televiseras direkt i YLE TV1 klockan 10 och radieras i YLE Radio 1 klockan 10.

Alla är välkomna till biskopsvigningen. Kyrkans dörrar öppnar klockan 9.00. Med tanke på televiseringen ombeds församlingen anlända till kyrkan senast klockan 9.40.

Mera information:
biskopens specialmedarbetare Kaisa Kariranta, tfn 040 551 5851
övervaktmästare Petri Oittinen, tfn 050 500 4194

Fotografier från vigningen: Markku Pihlaja/Kyrkans bildbank (på eftermiddagen)

Anvisningar för journalister och fotografer:

Journalister och fotografer ombeds anmäla sig på förhand, senast 10.11 klockan 14 till adressen leena.koski@evl.fi. (Anvisningar sänd som svar på e-posten.)