Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Luthersk-katolsk deklaration bidrar till internationell diskussion

Publicerad 30.10.2017

Ett betydande steg för att övervinna de meningsskiljaktigheter som rått sedan 1500-talet mellan lutheraner och katoliker tog man 1999 då Lutherska världsförbundet och representanter för katolska kyrkan undertecknade Gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen. Frågan om frälsningen är knuten till kyrkan som en helig gemenskap. Man fortsatte att behandla frågan i en finsk-svensk rapport Rättfärdiggörelsen  i kyrkans liv (2010).

Åren 2014-2017 har representanter för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och katolska kyrkan i Finland fört lärosamtal under ledning av biskop Simo Peura och biskop Teemu Sippo. Ledande sakkunnig Tomi Karttunen har varit sekreterare för kommissionen. Idag 30.10.2017, aftonen inför reformationsdagen offentliggörs kommissionens rapport Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist, and Ministery (Växande gemenskap. Deklaration om kyrkan, eukaristin och ämbetet) som på ett nytt sätt koncentrerar sig på de viktigaste läromässiga utmaningarna som ännu finns kvar. I rapporten strävar man efter att uttrycka den uppnådda enigheten kring uppfattningen om kyrkan, nattvarden och ämbetet. Samtidigt visar man på hur kyrkogemenskapen, nattvarden och kyrkans ämbete inbördes hör samman. I centrum står kyrkans kärnuppgift och hur man främjar den: gudstjänsten, att förkunna evangeliet och stå i evangeliets tjänst.

På basen av den enighet man uppnått föreslås att kyrkorna till och med kunde konstatera att de tidigare ömsesidiga fördömandena om nattvarden och ämbetet är orimliga. Rapporten strävar efter att dels främja lutheranernas och katolikernas enhet i Finland och dels ge ett bidrag till den internationella diskussionen som initierats av kardinal Kurt Koch. Enligt det initiativet borde lutheraner och katoliker utarbeta en gemensam deklaration om kyrkan, eukaristin och ämbetet på samma sätt som man gjort i deklarationen om rättfärdiggörelseläran. 

– Trots den betydande enigheten finns det ännu saker att diskutera kring kyrkans ämbete. Vi är ändå hoppfulla, att ett ömsesidigt erkännande av ämbetet och sakramenten, och via det nattvardgemenskap, i det långa loppet är möjligt, konstaterar ledande sakkunnig Tomi Karttunen på Kyrkostyrelsen.

Rapporten som överräcks till ärkebiskop Kari Mäkinen är på engelska. En översättning av rapporten är på gång. Dokumentet överräcks till påven Franciskus i samband med S:t Henriksdagens ekumeniska pilgrimsvandring i januari 2018.

Rapporten som pdf

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1713, tomi.karttunen@evl.fi