Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fick pris för lättläst

Publicerad 17.10.2017

Delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta) har utnämnt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till Årets klargörare. Kyrkan får priset för ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att producera lättläst material och främja kyrkans tillgänglighet.

Utmärkelsen överräcktes till kyrkans representanter på demokratidagen den 17 oktober i Helsingfors.

– Kyrkan har på ett beundransvärt sätt gjort lättläst och tillgänglighet till en del av sin strategi och det lätta språket är nu integrerat i hela verksamheten, säger Leealaura Leskelä, utvecklingschef vid Selkokeskus, det finska centret för lättläst.

– Priset Årets klargörare är ett erkännande för det arbete som kyrkan gör. I Finland finns över en halv miljon människor som behöver lättlästa texter eller lätta bilder som visar evangeliet på deras språk. Det kan vara personer som har svårt att förstå språket eller inlärningssvårigheter, som fått svårt med språket på grund av en olycka eller sjukdom eller om deras modersmål är något annat än finska eller svenska. Också många minnessjuka kan har lättare att ta till sig lättläst, berättar sakkunnig Riitta Kuusi på Kyrkostyrelsen.

Kyrkans lättlästa sidor (på svenska lattlast.evl.fi och på finska selko.evl.fi) innehåller information om kyrkan, Bibeln, tro, kyrkliga förrättningar och kyrkoårets olika händelser. Nytt inslag på sidorna är lättförståeliga bilder som inom kort också kommer på svenska. Kyrkan har också länge ordnat gudstjänster där man använder ett lättare språk. Det finns också lättlästa versioner av kyrkliga förrättningar (till exempel dop, konfirmation, vigsel och jordfästning) på både finska och svenska. Kyrkan har också gett ut lättläst religiös litteratur.

– I kyrkan har vi länge använt lätt språk till exempel i arbetet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. En samling psalmer med teckenstöd gavs ut på svenska 2007. Dessutom finns det flera psalmer med stödtecken i det psalmbokstillägg som togs i bruk vid advent ifjol, berättar sakkunnig Maria Sten på Kyrkostyrelsen.

Priset Årets klargörare

Priset Årets klargörare (Vuoden selväsanainen) delas ut vartannat år. Priset ges till någon som med sina publikationer, program eller annan verksamhet har främjat lättläst eller lättförståelig information eller kultur och på så sätt bidragit till olika specialgruppers bättre delaktighet i samhället.

Priset har sedan år 1996 delats ut av Delegationen för lättläst. År 2016 ändrades utdelningen så att priset vartannat år delas ut av Delegationen för lättläst till någon som har främjat lätt språk som riktar sig till specialgrupper, och vartannat år av Institutet för de inhemska språken till någon som har främjat klarspråk och ett gott myndighetsspråk.

Mera information:
Riitta Kuusi, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 050 300 6353, riitta.kuusi@evl.fi
Maria Sten, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4086 030, maria.sten@evl.fi