Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Årets präst Juha Tanska utvecklar arbetsgemenskaper

Publicerad 10.10.2017

Styrelsen för Finlands kyrkas prästförbund har valt Fredrikshamns församlings kyrkoherde Juha Tanska till Årets präst 2017. Han är för tillfället tjänstledig ett år och verkar som ledarskapsutbildare på Kyrkans utbildningscentral i Träskända. Valet offentliggjordes den 10 oktober i Helsingfors.

I motiveringen till valet konstateras att Juha Tanska har använt sig av nya gemenskapsfrämjande verksamhetsmetoder då han lett församlingen. Under ledning av kyrkoherden har församlingen i Fredrikshamn utvecklat arbetsgemenskapen och gjort en gemensam verksamhetsstrategi med hjälp av en metod där man använder kraftgivande fotografier. Utgångspunkten för metoden är bland annat att man ser det värdefulla i andra och synliggör andra. Församlingen vann arbetslivstävlingen KirTEKO 2017 med sitt projekt.

Att utarbeta strategin med funktionella metoder har lyckats väl.

– Kraftgivande fotografier är ett starkt redskap. Det är väsentligt att man inser att det inte bara handlar om fotografering utan om att möta den andra med uppskattning, konstaterar Juha Tanska.

Projektet framskred genom att man fotograferade arbetet i de egna teamen. Tillsammans granskade man arbetsgemenskapens värdegrund. Arbetet fortsatte med gemensamt seminarium med förtroendevalda.

– Vi funderade på vår grundläggande uppgift i Fredrikshamns församling. På stan fotograferade teamen olika ämnen och församlingsmedlemmarna fick kommentera på Facebook. De anställda funderade på hur de vill bli sedda i sitt eget arbete, berättar Tanska.

Som ett resultat av det gemensamma arbetet uppstod en komprimerad tvåsidig strategi.

– Arbetet upplevdes som givande av både anställda och förtroendevalda. Det var givande att se hur gemenskapskänslan stärktes och det mångsidiga kunnandet bland dem som verkar i församlingen.

Juha Tanska är född i Vehkalahti 1961. Han utexaminerades som teolog från Helsingfors universitet 1987 och prästvigdes samma år i S:t Michel. 2011 avlade han teologie doktorsexamen. Han har varit kyrkoherde i Fredrikshamn (Haminan seurakunta) sedan 2014 och var innan dess kyrkoherde i Kymin seurakunta och präst i Imatra och Vehkalahti. Tanska har också varit sjömanspräst och forskare vid exegetiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Åren 2000-2008 och från 2016 har Tanska varit kyrkomötesombud för S:t Michels stift. Han odlar ekologiskt på bondgården i Reitkalli i Fredrikshamn som funnits i släktens ägo sedan 1500-talet. Tillsammans med sin fru har han skrivit tre böcker om vardaglig andlighet. Till hans intressen hör också skapande skrivande och fårskötsel med finska får.

Intervjuförfrågningar: Juha Tanska, tfn  040 688 1472, juha.t.tanska@evl.fi
Ett fotografi av Juha Tanska finns som bilaga (i hög upplösning). Fotograf: Seppo J. Sirkka
Mera information: prästförbundets biträdande verksamhetsledare Merja Laaksamo, tfn 050 5423 664, merja.laaksamo@akiliitot.fi