Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet samlas i Jyväskylä den 5-6 september

Publicerad 30.08.2017

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte samlas till session i Jyväskylä den 5-6 september.

På mötets ärendelista finns bland annat biskopsmötets anvisningar om på vilka grunder andra kyrkors medlemmar kan delta i nattvarden i evangelisk-lutherska kyrkan, och rekommendationer för församlingarna om samarbete med gudstjänstgemenskaper.

Biskopsmötet ska också diskutera konfirmanders möjligheter att delta i nattvarden under konfirmandtiden.

Biskopsmötet beslöt på sin session i januari 2017 att den utredning som kyrkomötet begärt om vilka följderna kunde bli om kyrkan avstår från vigselrätten; vilken betydelse frågan har för kyrkans identitet och vilka alternativ kyrkan har framöver, görs som en bred kartläggning. Professor emerita Eila Helander ombads göra en bakgrundsutredning i frågan.

Professor Helanders utredning är klar och överlämnas till biskopsmötet på sessionen i Jyväskylä.

Biskopsmötets presskonferens onsdag 6.9 kl. 13.00

Biskopsmötets presskonferens ordnas onsdagen den 6 september klockan 13 i Kuokkala kyrkas övre våning, Syöttäjänkatu 4, Jyväskylä.

I presskonferensen deltar ärkebiskop Kari Mäkinen, biskopen i Lappo stift Simo Peura, biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen och professor Eila Helander.

Professor Helanders utredning delas ut till medierna i samband med presskonferensen.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189, jyri.komulainen@evl.fi