Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

På kyrkans samhällsdagar diskuteras vart samhället är på väg

Publicerad 17.08.2017

Evangelisk-lutherska kyrkans första samhällsdagar hålls i Dickursby i Vanda i början av nästa vecka.

I vilken riktning är det finländska samhället på väg och vem styr riktningen, frågar man sig i den diskussion som förs på evangelisk-lutherska kyrkans samhällsdagar på måndag (21.8) klockan 13.30-15.30. Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen, docent Mikko Malkavaara och dekan Ari Hukari från Tammerfors stift deltar i diskussionen.

På tisdag 22.8 klockan 9.20-11.30 talar Tony Addy om social gästfrihet: Conviviality – a hopeful paradigm for work and economy? Han kommenteras av fattigdomsforskare Maria Ohisalo.

På onsdag 23.8 frågar man sig om det finns en lösning på arbetslösheten. Berättelser om samhällets och kyrkans sysselsättningsåtgärder presenteras av riksdagsledamot Tarja Filatov, arbets- och näringsministeriets forskningsledare Heikki Räisänen och ledande sakkunnig Kari Latvus på Kyrkostyrelsen.

Journalister är välkomna att bevaka diskussionerna under samhällsdagarna. Hela programmet (på finska)

Kyrkans röst i samhället behövs

Kyrkans första samhällsdagar hålls i Dickursby i Vanda, i Teatteri Vandas lokaler (Dickursbyvägen 44) från måndag till onsdag 21-23.8.2017. Det nya forumet erbjuder i fortsättningen möjlighet för kyrkans anställda, församlingarnas förtroendevalda och alla som är intresserade av kyrkans roll i samhället att vart annat år samlas till ett viktigt forum för att skapa kontakter och diskutera.

Ledande sakkunnig Kari Latvus beskriver kyrkans samhällsdagar som en fortsättning på den samhällsdiskussion som förts på Kyrkodagarna och på Suomiareena i Björneborg. Han anser att kyrkan behövs som diskussionspart i en situation då det finländska bildnings-, kultur-, människorätts- och välfärdssamhället står inför oförutsägbara förändringar, utmanat från flera håll.

– De senaste åren har fört kyrkan tillbaka till det offentliga rummet, som samhällsdebattör. Kyrkan har lyft fram ett ökat behov av att söka värderingar och att lyssna till hur man i kyrkan konfronterar viktiga frågor om människovärde, ett gott liv, människans sårbarhet och livets mening utgående från mänsklighet, säger Latvus.

Mera information: ledande sakkunnig Kari Latvus, tfn 040 642 9274
Mera information om praktiska arrangemang: Sari Oikarinen, tfn 040 688 1494