Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabell för biskopsvalet i Helsingfors stift

Publicerad 15.08.2017

Den första omgången i biskopsvalet i Helsingfors stift ordnas prosterivis på onsdag den 16 augusti. Valmötena i de sex prosterierna inleds klockan 13. I den takt de preliminära valresultaten i prosterierna blir klara publiceras de på Helsingfors stifts Twitterkonto.

Ett pressmeddelande om de preliminära resultaten torde bli klart ca klockan 16. Information om det granskade resultatet för den första valomgången går ut vid 21-tiden på kvällen.

Ifall någon av kandidaterna samlar över hälften av de röster som avgetts i den första valomgången avgörs valet och hen blir vald till biskop. I så fall ges medierna möjlighet att träffa den som valts till biskop onsdag 16.8 klockan 18 i Helsingfors stifts lokaliteter på Bulevarden 16 B. I detta fall sänds en bekräftande inbjudan på onsdag ca klockan 17.

Eventuell andra valomgång 1.9

Om ingen av de tre kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i första valomgången hålls en andra valomgång fredagen den 1 september mellan de två kandidater som samlat flest röster.

Den som samlar flest röster i andra valomgången blir då biskop och möter medierna fredag 1.9 klockan 18 vid en presskonferens i Helsingfors domkyrkas krypta.

Kandidater i biskopsvalet i Helsingfors stift är professorn i socialetik vid Helsingfors universitet, teologie doktor Jaana Hallamaa, Lutherska världsförbundets biträdande generalsekreterare, teologie doktor Kaisamari Hintikka och kyrkoherden i Kallion seurakunta i Helsingfors, pedagogie doktor Teemu Laajasalo.

I valet har ca 1 800 präster och lekmän rösträtt.

Den nya biskopen tillträder 1.11.2017. Biskopsvigningen sker i Helsingfors domkyrka 12.11.2017.

Helsingfors stifts webbsidor om biskopsvalet (på finska)

Mera information om valet:
Lagfarna assessorn Ritva Saario, tfn 040 728 4672

Kommunikationen kring valet:
biskopens specialmedarbetare Kaisa Kariranta, tfn 040 551 5851
informatör Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239