Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans servicecentrals omorganisering är avslutad

Publicerad 02.06.2017

Omorganiseringen av Kyrkans servicecentrals verksamhet har avslutats. Med hjälp av omorganiseringen har man lyckats omplacera åtta anställda i nya uppgifter. Sju anställda sägs upp. Uppsägningarna sker inom juni månad.

Kyrkans servicecentrals samarbetsförhandlingar inleddes i början av april och man uppskattade att högst 15 personer kommer att sägas upp. Då samarbetsförhandlingarna avslutades den 26 april meddelade servicecentralen att 15 anställdas arbetsuppgifter ska dras in.

Kyrkans servicecentral erbjuder församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, stiften och kyrkans centralfond riksomfattande tjänster inom bokföring och löneräkning. Centralen har cirka 300 avtalskunder.

Kyrkans servicecentral grundades 2012 och för tillfället arbetar 130 personer på servicecentralen. Huvudkontoret finns i Uleåborg och en filial för svenskspråkig service finns i Borgå.

De sista församlingsekonomierna övergick till att bli kunder hos servicecentralen i början av år 2017 då den femåriga så kallade övergångsperioden avslutades.

I enlighet med sin nya strategi fokuserar Kyrkans servicecentral på att producera tjänsterna på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att man ska hålla sig inom budgetramarna och rätta till underskottet. Servicecentralens mål är att uppnå en kostnadsinbesparing på 800 000 euro på årsnivå.

Mera information:
Kyrkans servicecentrals chef Sami Savilaakso, tfn 040 688 1465