Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Inbjudan till medierna: Kyrkan ordnar diskussion om Europas ekonomi och rättvisa 5.6

Publicerad 29.05.2017

Åt vilket håll borde EU:s ekonomipolitik utvecklas? Hur kan unionen främja rättvisa och hållbar utveckling? Hur kan vi främja det allmänna bästa i Europa? Vilken är kyrkornas roll i diskussionen?

En diskussion om värderingarna i Europeiska unionens ekonomiska politik ur kyrkans synvinkel ordnas måndag 5.6 klockan 9–11.30 i Kyrkans hus i Helsingfors (Södra kajen 8). Diskussionen öppnas av biskopen i Esbo stift Tapio Luoma.

Talare är direktionsmedlemmen i Finlands Bank Olli Rehn, europarlamentariker Sirpa Pietikäinen, professor Heikki Hiilamo och Akavas chef för internationella frågor Markus Penttinen och ledande ekonom på Finlands näringsliv (EK) Penna Urrila.

Vid evenemanget publiceras dokumentet Seeking Justice and Prosperity for our Common Future in the European Union som har getts ut av Europeiska kyrkokonferensen (CEC). I dokumentet tar kyrkorna ställning till den ekonomiska utvecklingen och finanskrisens följder i Europa och tar upp frågor som fördjupad ekonomisk integration, hållbar utveckling och hur man kan motverka fattigdom.

Diskussionen är öppen för alla men förutsätter förhandsanmälan senast 31.5. Antalet platser är begränsat och fylls i den ordning man anmäler sig. Länk till anmälan och hela programmet.

Mera information: EU-jurist Lena Kumlin, tfn 050 430 3953, lena.kumlin@evl.fi