Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Irja Askolas efterföljare väljs bland tre kandidater

Publicerad 15.05.2017

Då nomineringstiden för kandidater i biskopsvalet i Helsingfors stift gick ut på måndagen hade tre kandidater ställts upp.

Kandidaterna är professorn i socialetik vid Helsingfors universitet, teologie doktor Jaana Hallamaa, Lutherska världsförbundets biträdande generalsekreterare, teologie doktor Kaisamari Hintikka och kyrkoherden i den finska församlingen i Berghäll, pedagogie doktor Teemu Laajasalo.

Helsingfors nuvarande biskop Irja Askola går i pension i slutet av oktober. Den nya biskopen tillträder den 1.11.2017. Biskopsvigningen sker i Helsingfors domkyrka den 12 november.

I biskopsvalet i Helsingfors stift är närmare 1 800 personer röstberättigade. Hälften av de röstberättigade är stiftets präster och lektorer, den andra hälften utgörs av lekmannaelektorer. Lekmannaelektorer är stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlemmen i domkapitlet. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingarnas medlemsantal.

Den första omgången i biskopsvalet hålls i prosterierna onsdag 16.8. En eventuell andra valomgång hålls  fredag 1.9.

Kandidaterna tentas i valpanel i maj-juni

Helsingfors stift ordnar tre valpaneler där alla kandidater deltar under våren och försommaren. Den första valpanelen hålls onsdag den 24 maj klockan 18-20 i Agricolakyrkan i Helsingfors.

Diskussionen leds av chefredaktören för Helsingfors församlingars tidning Kirkko ja kaupunki Jaakko Heinimäki. Valpanelen direktströmmas och man kan följa den via kyrkans Youtubekanal.

Den andra valpanelen hålls onsdag 31.5 klockan 18-20 i Myrbacka kyrkas kyrksal (Strömfåravägen 1). Diskussionen leds av Vanda församlingarnas kommunikationschef Meri-Anna Hintsala. Den tredje valpanelen hålls onsdagen 7.6 klockan 18-20 i Borgå finska församlingshem (Lundagatan 5) och leds av journalisten Meri Toivanen.

Kandidatpresentationer

Jaana Hallamaa (f. 1958) vigdes till präst 1993. Hon har under sin karriär haft flera universitetsuppdrag. Hallamaa har varit professor i socialetik vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet sedan 2002. Hallamaa är också kyrkomötesombud. www.jaanahallamaa.fiÖppna länk i ny flik

Kaisamari Hintikka (f. 1967) prästvigdes 2009. Sedan år 2011 har Hintikka jobbat i Genève, där hon varit Lutherska världsförbundets biträdande generalsekreterare de senaste fem åren. Tidigare har hon bland annat varit branschsekreterare på Kyrkans utrikesavdelning. www.kaisamarihintikka.fiÖppna länk i ny flik

Teemu Laajasalo (f. 1974) är kyrkoherde i den finska församlingen i Berghäll, Kallion seurakunta, sedan 2013. Vid sidan av tjänsten som kyrkoherde är han chef för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors. Han prästvigdes 1997 och är teologie magister och doktor i pedagogik. Han har tidigare forskat, lett Agricolarörelsen och ägnat sig åt radio och tv-arbete. www.teemulaajasalo.fiÖppna länk i ny flik

Mera information:
lagfarna assessorn vid Helsingfors domkapitel Ritva Saario, tfn 040 728 4672, ritva.saario@evl.fi
Helsingfors domkapitel
Fotografier av kandidaterna finns i Kyrkans bildbank. Välj ”Hyväksyn käyttöehdot” och ”Ohita kirjautuminen”.