Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Lutherska världsförbundets kyrkor möts i Windhoek i Namibia

Publicerad 11.05.2017

Lutherska världsförbundets 12 generalförsamling inleddes på onsdag (10.5) i Windhoek i Namibia.

Världsförbundets ordförande biskop Munib A. Younan lyfte i sitt öppningstal fram dagens globala utmaningar och kyrkogemenskapens möjliga svar på dem. Han påminde om den heliga Andens budskap att Gud inte glömmer dem som marginaliserats i samhället.

Biskop Younan uppmanar till fortsatt reformation

Biskop Younan uppmanade den världsförbundets medlemskyrkor att sträva efter det samma som Luther 500 år tidigare: att reformera och återuppbygga kyrkan i ånger och trohet mot evangeliet. Mötets huvudtema är Befriad av Guds nåd (Liberated by God’s Grace) och syftar på reformationen som Martin Luther startade.

Younan berörde också ekumenik och hoppades på att den begynnande ”ekumeniska våren” mellan lutheraner och katoliker skulle leda till nya genombrott. Han uppmanade också lutheraner att ifrågasätta Luthers tankar fastän man är tacksam över Luthers tydliga teologi om nåd. Världsförbundet har redan tagit betydande steg bort från Luthers starka fördömande av katolska kyrkan och frånsagt sig hans skriverier om judarna.

– Förbundet borde också säga högt att det har en annan åsikt om islam och muslimer än det som Luther skrivit, sade Younan som menade att ett självkritiskt förhållningssätt kan hjälpa i kampen mot religionsfientlighet och radikalism.

Ärkebiskop Kari Mäkinen karaktäriserade biskop Younans tal som starkt med en god situationsbeskrivning av den lutherska världsgemenskapens historiska fakta och hur viktigt det är att erkänna historien och interna maktstrukturer med tanke på framtiden.

– Jag tänker också på hans tal utifrån vår egen kyrkas roll. Younan uppmanade kyrkorna att bygga en moralisk grund och vara en profetisk röst i en situation då man på många sätt utnyttjar religioner. Han betonade att nu är det egentligen kyrkornas momentum, sade Mäkinen.

Klimatförändringen och flyktingfrågan på generalförsamlingens agenda

Generalförsamlingen pågår till den 16 maj. Undertemana på generalkonferensen anknyter till vår tids aktuella utmaningar, såsom klimatförändringen och mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen ska bland annat välja årligt återkommande råd och en ordförande. Generalförsamling hålls vart sjätte år.

Från Finland deltar en delegation under ärkebiskop Kari Mäkinens ledning i generalkonferensen. I den officiella delegationen ingår Elina Hienonen, miljösakkunnig på Helsingfors kyrkliga samfällighet, Maija Hyle, koordinator för internationell diakoni på Helsingfors Diakoniinstitut, Jukka Jämsén stiftssekreterare för internationellt arbetet i Lappo stift, Hanna Lehto, biskopens specialmedarbetare i Kuopio stift, Teijo Peltola biträdande missionschef på Finlands ev. luth. Folkmission, och medlemmarna i Young Reformers’ Network pastor Sini-Maaria Kataja (Maskun seurakunta) och Heikki Repo (Kangasalan seurakunta).

Missionssällskapet och Utlandshjälpen med i Namibia

Finska Missionssällskapet har täckande ett samarbetsavtal med Lutherska världsförbundet. Det har varit med och grundat nio av dess medlemskyrkor. Det finländska missionsarbetet har en över 140 år lång historia i Namibia. Finländarna grundade evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, utvecklade hälsovården och utbildningen i norr. Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia växer kraftigt. Största delen av landets invånare är kristna.

Kyrkans Utlandshjälp grundades för 70 år sedan som Lutherska världsförbundets finländska nationalkommitté. Världsförbundet är den största samarbetsparten som tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp genomför dess program. Utlandshjälpen stöder världsförbundets långsiktiga utvecklingsprogram i över tio länder. Dessutom samarbetar organisationerna inom humanitär hjälp.

Lutherska världsförbundet grundades efter andra världskriget. Fastän mycket har förändrats på 70 år är förstörda städer och tiotals miljoner flyktingar också nu en del av verkligheten. Kyrkornas gemensamma ansträngningar för rättvisa, fred och försoning behövs fortsättningsvis. I hela världen finns sammanlagt 75 miljoner lutheraner. Lutherska världsförbundet har idag 145 medlemskyrkor i 98 länder.

Mera information:
Lutherska världsförbundets generalförsamling
Det går att följa med generalförsamlingen via en direktsänd strömning.
Lutherska världsförbundets webbplats
Kimmo Kääriäinen, chef för kyrkans utrikesavdelning, tfn 040 522 1464