Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Kari Mäkinen: Förmedla gudnärvaro är kyrkans viktigaste uppgift

Publicerad 02.05.2017

Kyrkans roll i samhället och framför allt rollen i den aktuella diskussionen om asylsökande som förts i offentligheten var ämne för ärkebiskop Kari Mäkinen öppningstal till kyrkomötet i Åbo på tisdagen. Han sade om att kyrkan finns till för att påminna om Guds närvaro. 

Mäkinen sade att det egentligen inte är så underligt att kyrkans roll i samhället har blivit synlig och föremål för såväl tacksamhet som kritik just när det gäller diskussionen om asylsökande.
– Det handlar en fråga som orsakar smärta i ett mycket organiserat samhälles fredliga yta. Diskussionen är ovanligt hetsig, konstaterade ärkebiskopen.

Ärkebiskop Mäkinen sade att det på senare tid med allt skarpare röst krävts att man ska skydda sig såväl i Finland som i Europa. Det har blivit mera tillåtet att förhålla sig misstänksamt mot människor på grund av deras bakgrund medan säkerhetsrisker betonas. Samtidigt blir det allt tydligare att de riktlinjer som vårt samhälle gjort också har ett högt mänskligt pris.

– Ur kyrkans synvinkel handlar det ändå alltid om människor. Människor kan få till stånd gott men också ont, med eller mot sin vilja. Det kan man inte utesluta. Inte för asylsökandes del, inte för politiska beslutsfattares del, inte myndigheter, inte präster eller biskopar, inte ens för kyrkomötets del, sade Mäkinen.

Öppen, ärlig diskussion ökar förtroendet i samhället

– Det behövs en öppen, ärlig diskussion där man lyfter fram såväl smärtsamma som svåra frågor. Vi måste vara beredda att bli föremål för kritik, också som kyrka. Bara det ökar förtroendet, inte det att vi avvisar kritik eller anklagande pekar finger.

– Kyrkan är inte samhällets moralväktare. Kyrkan finns till för att Guds närvaro ska upplevas starkare än Guds fruktansvärda frånvaro. Detta är kyrkans viktigaste, mest oeftergivliga uppgift, sade ärkebiskopen.

– Det är kärnan i kyrkans existens. Utan detta, utan bön och att föra fram livet inför Gud skulle själva centrum vara tomt. Utan det skulle kyrkan bara vara en aktör i medborgarsamhället som verkar inom såväl fostran som socialomsorg och ger andligt stöd, sade ärkebiskopen.

Han påminde också om att det är kyrkans viktigaste uppgift också ur samhällets synvinkel. Inte därför att statsmakten skulle ha gett kyrkan den uppgiften utan för att det är kyrkans viktigaste uppgift. Till religionsfriheten hör att statsmakten inte bestämmer kyrkans uppgift.

Mäkinen sade att församlingarnas grunduppgift är att förmedla Guds närvaro där den speciellt behövs, till exempel när det gäller asylsökande och flyktingar som inte har varit ett problem för församlingarna. 

– Här är det ingen skillnad på vilken bakgrund eller status en människa har. Om en människa behöver hjälp så hjälper man den, oberoende av om det är en med finländsk bakgrund eller någon som kommer nån annanstans ifrån, sade Mäkinen.

Kyrkomötet inledde sin fyra dagar långa vårsession i Åbo på tisdagen.

Ärkebiskopens tal i sin helhet.