Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet diskuterar utvidgat äktenskapsbegrepp och vård i livets slutskede

Publicerad 28.04.2017

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte samlas till sin vårsession i Åbo den 2-5 maj. Kyrkomötet diskuterar bland annat ett ombudsinitiativ om ett utvidgat äktenskapsbegrepp. I initiativet föreslås att kyrkomötet börjar förbereda nödvändiga ändringar i syfte att vidga kyrkans äktenskapsbegrepp så att det också omfattar par av samma kön.

Kyrkomötet för en remissdiskussion om ombudsinitiativet troligtvis på onsdag, eventuellt redan på tisdag. I remissdiskussionen besluter kyrkomötet till vilket utskott det skickar initiativet för beredning. Remissdiskussionen kan också utmynna i att initiativet förfaller, utan att det sänds till ett utskott.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ och behandlar bland annat frågor om kyrkans lära. Enligt evangelisk-lutherska kyrkans nuvarande lära är äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna. Beslut i lärofrågor kräver ¾ dels majoritet i kyrkomötet.

Kyrkomötet för också en remissdiskussion om ett ombudsinitiativ, där det föreslås att kyrkomötet borde stöda och uppmuntra församlingar och till kyrkan närliggande stiftelser att delta i vården i livets slutskede.

Kyrkomötets arbetsschema finns på SacristaÖppna länk i ny flik.

Framtidsutskottets betänkande vill stärka församlingsmedlemmars roll

Under veckan behandlar kyrkomötet också framtidsutskottets betänkande, som innehåller förslag om att förnya kyrkans organisation. Betänkandet har sin bakgrund i framtidskommitténs betänkande som gavs till kyrkomötet i november 2016. I betänkandet ingår bland annat förslag om att stärka församlingsmedlemmarnas roll, att granska stiftsindelningen och att lägga ner stiftsfullmäktige och göra reduceringar i kyrkolagen.

Kyrkomötet inleds med en öppningsgudstjänst tisdagen den 2 maj klockan 8.30 i S:t Marie kyrka i Åbo. I gudstjänsten predikar biskopen i Esbo stift Tapio Luoma. Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnar kyrkomötet kl. 10. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besöker kyrkomötet på tisdag 2.5 kl. 14.

Kyrkomötets vårsession hålls 2-5.2017. Kyrkomötet kan följas på Twitter #kyrkomötet. Kyrkomötets plenum strömmas 2-5.5, sändningen kan följas på sakasti.evl.fiÖppna länk i ny flik.

Mera information:

Kyrkomötets webbplatsÖppna länk i ny flik

Informatör Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815, asa.holmvik@evl.fi
Informatör Essi Ylärakkola, tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
Informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Informatör Petra Honkaranta-Siivari (3.5.), tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi