Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Den finländska skriftskolan är fortfarande populär

Publicerad 06.04.2017

Skriftskolans ställning inom den finländska ungdomskulturen har stärkts. Nationellt sett deltog 85,9 procent i skriftskolan under 2016 medan motsvarande andel var 83,5 procent året innan. Under 2016 fanns 50 032 konfirmander medan antalet året innan var 49 065. På 2010-talet har de som deltar i konfirmandundervisningen sjunkit innan fjolårets vändning.

Sifforna omfattar alla dem som konfirmerats som 15-åringar. Konfirmander i andra åldersklasser än 15-åringar utgör bara en liten andel av dem som går i skriftskola.

Skriftskolan ger de unga en stark upplevelse av gemenskap berättar tf chefen för fostran och familjefrågor Jarmo Kokkonen på Kyrkostyrelsen.

– Skriftskolan utgår från de unga, är öppen, trygg och tolerant. Konfirmandgruppen är som en församling i miniatyr. Ingen lämnas ensam och det är lätt att vara sig själv.

Ovanligt täckande deltagande i konfirmandarbetet i Finland

Finland är unikt i Europa när man tittar på deltagandet i konfirmandundervisningen. I något annat land är skriftskolan inte lika populär och deltagandeprocenten lika hög som i Finland.

I Sverige deltar minder än var tredje ung, eller 29 procent, i konfirmandundervisningen. Norge ligger närmare Finland i deltagande, där deltar ungefär två av tre. I de här länderna är en stor del av konfirmanderna flickor medan skriftskolan är lika populär bland pojkar som bland flickor i Finland.

Det finns många orsaker till att skriftskolan är så populär. Kokkonen menar att en av konfirmandarbetets hemlighet är en äkta andlighet. I skriftskolan får tron en positiv prägel.

– Att vara stilla tillsammans, ett mångsidigt andaktsliv och andakter som man gör tillsammans är unika upplevelser för den unga, säger Kokkonen som doktorerat på konfirmandarbete.

Allt flera unga deltar i konfirmandundervisningen någon annanstans än i sin hemförsamling. Under 2016 valde ca 8 400 unga en skriftskola utanför hemförsamlingen.

I det moderna konfirmandarbetet deltar hjälpledare i så gott som varje skriftskola. I hjälpledarverksamheten deltog ungefär 22 400 unga ifjol. I samband med skriftskolan gick 1 356 nya medlemmar med i kyrkan och 838 av dem döptes.

Mera information:
Konfirmandarbetet
ledande sakkunnig, Stefan Myrskog, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5311 275
tf chef för fostran och familjefrågor, Jarmo Kokkonen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 5941 316