Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsvalet i Helsingfors stift har inletts – Laajasalo kandidat

Publicerad 20.03.2017

Senaste veckas onsdag 15.3 inleddes kandidatnomineringen i biskopsvalet i Helsingfors. Kandidatnomineringen pågår till den 15 maj. Redan första dagen det var möjligt att nominera kandidater ställdes kyrkoherde Teemu Laajasalo upp som kandidat.

En valmansförening som består av 30 personer som har rösträtt i biskopsvalet kan ställa upp en kandidat. Den som ställs upp som kandidat i valet måste vara präst inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Helsingfors nuvarande biskop Irja Askola går i pension i slutet av oktober. Den nya biskopen tillträder den 1.11.2017. Biskopsvigningen sker i Helsingfors domkyrka den 12 november.

Den första valomgången hålls den 16 augusti. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång den 1 september mellan de två kandidater som samlat flest röster.

I  biskopsvalet i Helsingfors stift finns sammanlagt 1 786 röstberättigade. Hälften av de röstberättigade är stiftets präster och lektorer, den andra hälften utgörs av lekmannaelektorer.

Lekmannaelektorer är Helsingfors stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, lekmannaombud i kyrkomötet, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlemmen i domkapitlet. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående 870 lekmannaelektorerna i relation till församlingarnas medlemsantal.

Kyrkoherde Teemu Laajasalo uppställd som kandidat

Den 15 mars lämnade valmansföreningen som ställer upp kyrkoherde Teemu Laajasalo som kandidat in sina handlingar till Helsingfors domkapitel.

Teemu Laajasalo (f. 1974) är kyrkoherde i den finska församlingen i Berghäll, Kallion seurakunta, sedan 2013. Han prästvigdes 1997 och är teologie magister och doktor i pedagogik. Han har tidigare forskat, lett Agricolarörelsen och ägnat sig åt radio och tv-arbete.

Vid sidan av tjänsten som kyrkoherde är han chef för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors.

Valpaneler

Helsingfors stift ordnar tre valpaneler under den första valomgången. Den första hålls onsdag den 24 maj klockan 18 i Agricolakyrkan i Helsingfors. Den andra hålls onsdag 31.5 klockan 18 i Myrbacka kyrkosal i Vanda och den tredje panelen i finska församlingshemmet i Borgå onsdag den 7 juni klockan 18.

Mera information om valet:
lagfarna assessorn vid Helsingfors domkapitel Ritva Saario, tfn 040 728 4672, ritva.saario@evl.fi
http://www.helsinginhiippakunta.evl.fi/piispan_vaali/

Mera information om Laajasalos kandidatur:
Ombudet för Teemu Laajasalos valmansförening Pirkko Yrjölä, tfn 050 369 3527 
Teemu Laajasalos webbplats: www.teemulaajasalo.fi, Facebooksida för Laajasalos kandidatur