Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans mediestiftelses filmpris till regissör Elina Hirvonen

Publicerad 13.03.2017

Kyrkans mediestiftelses pris på Tammerfors filmfestival 2017 har tilldelats regissören Elina Hirvonen för filmen Kiehumispiste (på svenska Kokpunkt). Priset delades ut i Tammerfors 12.3.2017.

Mottagaren till priset, som delades ut för första gången, hade valts av dokumentärregissören Jean Bitar.

”Det är en film som behandlar den finländska verkligheten och dess sår jämlikt, och där man gett utrymme för olika synsätt. Jag är själv invandrare, har bott i Finland i över 30 år, och därför tycker jag mig kunna betrakta den här frågan både som invandrare och finländare. Därför ser jag att sådana här inlägg behövs, inlägg där folk talar respektfullt med varandra. Två män i en bastu utan masker, utan olika kännetecken, respektfullt och lyssnande. Det är bilden av ett sånt Finland som jag skulle vilja att stärks”, konstaterar prisdomaren Jean Bitar.

Kiehumispiste är en dokumentärfilm där man lyckats undvika stereotypier och istället med respekt beskriver olika parter i ett argt och tudelat Finland, allt från Odins krigare till asylsökande. Den är tänkt att ses som inledning och diskussionsöppning överallt där folk möts.

Prissumman för Kyrkans mediestiftelse filmpris är 1500 euro. Priset ges till en inhemsk film i taget och till filmens regissör. I kriterierna för priset betonas att filmerna ska ha tekniskt och konstnärligt hög kvalitet och sådana teman som inbjuder tittarna att reflektera över den kristna värdegrunden.

Kyrkans mediestiftelse grundades 2005. Utgående från evangelisk-lutherska kyrkans värdegrund skall den stöda och främja produktionen av program som behandlar religion och livsåskådning samt programmens spridning och förevisning i nationella medier.

Mera information:

Kirkon mediasäätiö

Ombudet för Kyrkans mediestiftelse, Juha Rajamäki, tfn 050 512 4772