Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabell för biskopsvalet i Helsingfors fastslagen

Publicerad 18.01.2017

Tidtabellen för biskopsvalet i Helsingfors stift är fastslagen. Valets första omgång sker i augusti och den nya biskopen vigs till ämbetet 12.11.2017. Biskop Irja Askola meddelade innan julen att hon går i pension hösten 2017.

Helsingfors domkapitel har slagit fast att den första omgången i biskopsvalet i Helsingfors stift hålls onsdagen den 16 augusti. Om ingen av kandidaterna får mera än hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra omgång mellan de två kandidater som samlat flest röster fredagen den 1 september.

Kandidatnomineringen inleds 15.3.2017 och avslutas 15.5.2017. En kandidat kan ställas upp av en valmansförening som består av minst 30 röstberättigade personer. Den som ställs upp som kandidat måste vara vigd till präst i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. I Helsingfors stift finns 893 präster och lektorer. Utöver dessa ska det finnas lika många lekmannaelektorer. Det finns alltså sammanlagt 1 786 röstberättigade i det kommande i biskopsvalet.

Lekmannaelektorer är Helsingfors stifts lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige och lekmannaombud i kyrkomötet, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd väljer de resterande 870 elektorerna i relation till församlingarnas medlemsantal. Församlingarna ska informera domkapitlet om de valda elektorerna senast den 28 februari.

Helsingfors domkapitel kommer att ordna valpaneler med kandidaterna senare under våren.

Förteckning över hur lekmannaelektorerna fördelas mellan församlingarna (pdf)

Mera information:
lagfaren assessor Ritva Saario, tfn 040 728 4672, ritva.saario@evl.fi