Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Medlemsutvecklingen i kyrkan följer tidigare år

Publicerad 16.01.2017

Antalet medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland uppgick enligt de granskade uppgifterna till 3 965 277 medlemmar i slutet av 2016. Det betyder att 71,9 procent av finländarna hör till kyrkan. Andelen kyrkomedlemmar har sjunkit med en procentenhet om man ser till hela landets befolkning.

Allt som allt utträdde ca 50 100 personer ur kyrkan under fjolåret samtidigt som nästan 17 000 personer blev medlemmar i kyrkan. Under 2016 döptes ca 36 600 barn och nästan 44 800 kyrkomedlemmar avled.

Förändringen i sin helhet uppvisar ungefär samma trend 2016 som 2015. År 2015 inträdde 17 600 personer medlemmar i kyrkan medan 45 200 personer lämnade kyrkan. Under 2015 dog 44 000 kyrkomedlemmar medan 38 700 barn under ett år döptes. 

Unga vuxna den mest rörliga åldersgruppen

De som mest aktivt inträdde i kyrkan var män i åldern 30-39 år och kvinnor i åldern 20-29 år. Närmare hälften (48 procent) av alla som blev medlemmar hör till dessa åldersgrupper. Flest utträden skedde i åldersgruppen 20-29-åringar, 29 procent av dem som lämnade kyrkan fanns i den åldersgruppen.

– Det är i likhet med tidigare år främst under trettioåringar som inträder och utträder ur kyrkan, de har lättare att ändra åsikt om medlemskapet i en eller annan riktning. Att utträdena sker framför allt i den ålder då man bildar familj avspeglas i att allt färre döper sina barn. Å andra sidan är det just familjehögtider som upprätthåller kontakten till kyrkan, säger forskare Veli-Matti Salminen från Kyrkans forskningscentral.

Jyväskylä församling störst, Bergö minst

Jyväskylä församling är fortsättningsvis den församling som är störst räknat till medlemsantal. Församlingens medlemsantal uppgår till 95 799 personer. Minst är Bergö församling i skärgården söder om Vasa. Bergö hade sammanlagt 414 församlingsmedlemmar i slutet av fjolåret och växte med tre medlemmar jämfört med året innan.

– Fastän utträden i första hand är ett storstadsfenomen så växer befolkningen mest i städerna på grund av migrationen. Det här syns i att också stora församlingars medlemsantal växer, konstaterar Salminen.


Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi

Församlingarnas folkmängd kommer att uppdateras på webbtjänsten Sacrista

Från och med imorgon (17.1) kommer det att finnas visualiseringar över statistiken på Kyrkans forskningscentrals webbplats (på finska)

Den församlingsvisa statistiken får man från respektive församling