Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Mindre skatteintäkter i 80 procent av församlingarna

Publicerad 12.01.2017

År 2016 redovisades sammanlagt 890,1 miljoner euro i kyrkoskatt. Det är 15,8 miljoner eller 1,8 procent mindre än 2015. Hela 80 procent av alla församlingsekonomier hade ifjol mindre skatteintäkter än året innan. Med en församlingsekonomi avses en självständig församling eller en kyrklig samfällighet.

Mer skatteintäkter än förr fick 57 församlingar. Den största ökningen skedde i församlingarna i Jockis, Ingå och Östermark som alla hade höjt sin skatteprocent jämfört med 2015. Kyrkoskatten minskade mest i församlingarna i Sastmola, Kyyjärvi, Valtimo och Rääkkyylä.

Ser man till de stora kyrkliga samfälligheterna ökade skatteintäkterna i Helsingfors, Esbo och Åbo medan de minskade i Tammerfors, Uleåborg och Vanda.

Församlingarna fick 114 miljoner euro i form av lagstadgad statlig finansiering. Sedan början av 2016 har den statliga finansieringen ersatt den samfundsskatt som staten tidigare beviljat. Under fjolåret redovisades ändå 18,3 miljoner i samfundsskatter som hade samlats in 2015 eller tidigare.

Kyrkoskatten förblir på samma nivå 2017

Majoriteten av evangelisk-lutherska kyrkans församlingar bibehåller kyrkoskattesatsen på samma nivå som 2016. Endast 13 församlingar höjde inkomstskattesatsen vid årsskiftet. Ingen församling har sänkt skattesatsen.

Kyrkoskattesatsen ligger på  1-2 procent beroende på församling. Den lägsta inkomstskatten eller 1 procent uppbär liksom i fjol Åbo och S:t Karins, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla kyrkliga samfälligheter och i Olaus Petri församling och Tyska församlingen som båda hör till Borgå stift.

Evangelisk-lutherska kyrkan har 400 församlingar

I och med de församlingsfusioner som skett vid årsskiftet har församlingarnas antal sjunkit med åtta. Det betyder att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland nu har 400 församlingar och 279 församlingsekonomier.

Vid årsskiftet fusionerades församlingar i Åbo ärkestift, Tammerfors, S:t Michel och Kuopio stift. Mera information om församlingsfusionerna finns i motsvarande finska nyhet.

Mera information:
Information om skatteintäker och skatteredovisningar i församlingarna finns på finska på webbtjänsten Sakasti
Inom kort kommer samma information också att uppdateras på den svenska webbtjänsten Sacrista
Information om antalet församlingar finns på webbtjänsten Sakasti
ekonomiplaneringschef Pasi Perander, Kyrkostyrelsen, pasi.perander@evl.fi, tfn 050 349 6902