Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Björn Vikströms julhälsning: Gästfrihet

Publicerad 22.12.2016

Patriarken Abraham och hans fru Sara får en dag ett säreget besök. Tre män stiger in i deras hem, lämnar ett hoppfullt men gåtfullt budskap, och drar vidare. Efteråt låter bibeltexten oss förstå, att det kan ha varit Gud själv eller åtminstone Guds änglar, som hälsat på.

Gästfrihet är en viktig dygd i Gamla testamentets värld. Det judiska folket påminns upprepade gånger om att deras förfäder var hemlösa nomader, innan de fann vägen till sitt blivande hemland. Bibeltexterna uppmanar till särskild omsorg om främlingar, änkor och faderlösa, dvs de grupper av människor som saknade social trygghet i den tidens samhälle.

Temat gästfrihet dyker upp på många ställen även i berättelserna om Jesus. Det sägs i början av Johannesevangeliet att han kom till de sina, men de tog inte emot honom. Jesus framstår som en främling, som ständigt är annorlunda än de förväntningar som människorna har gällande hur Messias eller Guds son borde vara, tala och handla. Detta annorlundaskap understryks redan vid födelsen i ett oansenligt stall i utkanterna av en bortglömd liten stad i marginalerna av det väldiga romarriket.

Frågan om vem som blir emottagen väcks gång på gång i evangelierna. Jesus framhåller i polemik mot sina religiösa motståndare, att också de som känner sig misslyckade i Guds och människors ögon har samma rätt som andra att se sig som Guds barn. Det här illustrerar Jesus med att jämföra Guds rike med en glad fest, dit alla som längtar efter gemenskap med Gud är välkomna. Dessa festmåltider är i sin tur förebilder för den himmelska glädjen hos Gud.

Att ta emot en gäst innebär att öppna sitt hem för någon som är annorlunda än jag själv. Det är inte gästfrihet om vi förutsätter att den andre blir som vi, innan vi öppnar dörren. Det är just i mötet med de annorlunda erfarenheterna och behoven, som ett verkligt möte, där vi enligt Jesu uppmaning handlar mot andra så som vi själva skulle vilja bli bemötta, kan bli verklighet. I sådana möten tar vi risken att lära oss någonting nytt och fördjupas i vår tro och vår livssyn. I sådana möten kan vi likt Abraham efteråt fråga oss, om det eventuellt var Gud själv som vi hade på besök.

 

Jag önskar Borgå stift en god jul i gästfrihetens tecken!

Björn Vikström, biskop i Borgå