Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nordiska kyrkor agerar för human migrationspolitik

Publicerad 15.12.2016

Den här veckan har både Norska kyrkans biskopsmöte och kyrkoledare i Sverige vänt sig till sina respektive regeringar för att protestera mot det de upplever som omänskligt bemötande av asylsökande och flyktingar.

På onsdagen gick norrmän i fackeltåg i flera städer för att kräva att Norge tar sin del av ansvaret för människor på flykt. Norska kyrkans biskopsmöte beslöt att sända ett brev till den norska statsministern Erna Solberg där de lyfter upp landets sätt att återsända asylsökande och Norges ansvar för den tilltagande flyktingkrisen i Mellanöstern och Sydeuropa.

De norska biskoparna pekar på ett omänskligt behandlande av asylsökande och dem som ska återsändas. Biskoparna hänvisar till de snabba lagändringar som gjordes för ett år sedan i Norge och resulterade i Europas strängaste asylpolitik. Lokalförsamlingarna rapporterar nu om de mänskliga kostnaderna av lagändringarna. Därför ber man myndigheterna om en så kallad julamnesti över nyår och att lagen utvärderas på nytt.

Samma dag startade kyrkoledare i Sverige det man kallar Juluppropet, en namninsamling för en humanare migrationspolitik. I uppropet konstaterar kyrkoledarna att det har skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik i och med landets nya restriktiva asyllagstiftning. De uttrycker sin oro för att asylpolitiken präglas av teknifiering, empatilöshet och avhumanisering, liksom diskussionen kring den.

I juluppropet uppmanar kyrkoledarna den svenska regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Mera information:
Om Norska kyrkans biskopsmötes brev till statsminister Erna Solberg
De svenska kyrkoledarnas julupprop