Hyppää sisältöön
Biskopar i lång rad på kyrkomötet. Irja Askola skrattar i mitten.

Ställningstaganden

Kyrkans ställningstaganden i olika frågor ges av kyrkomötet, kyrkostyrelsens plenum och biskopsmötet. Ställningstagandena formas i en process där det ingår arbestsgrupper, kommittér, beslutsfattandeorgan och ibland omröstning.

Kyrkomötet och kyrkostyrelsens plenum ger utlåtanden till statsrådet. Det gäller ofta utlåtanden kring lagförslag som ministerierna håller på att utarbeta. Ärenden som rör till kyrkans lära, personalpolitik eller internationella relationer behandlas i biskopsmötet.