Kvinnliga präster i 30 år

Den 6 mars har det gått 30 år sedan de första kvinnorna vigdes till präster inom lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkomötet för evangelisk–lutherska kyrkan i Finland fattade beslut om att godkänna kvinnor som präster 1986. För beslutet krävdes kvalificerad majoritet. Kyrkomötet hade tre gånger tidigare röstat om frågan, 1963, 1976 och 1984 men inte då uppnått det stöd som krävdes för ett godkännande.

Under de 30 år som kvinnor vigts till präster i evangelisk-lutherska kyrkan har antalet kvinnor som präster stigit stadigt, från 23 procent av prästerskapet 1994 till nästan hälften eller 48 procent 2017. På våra finska sidor kan du se utvecklingen över tid i en graf.

Borgå stift firar att kvinnor och män varit präster med bland annat en paneldebatt i Borgå domkapitel och festgudstjänst i Borgå domkyrka söndagen den 11 mars.

Läs här hur de övriga stiften firar

 

Processen då prästämbetet öppnades för kvinnor från år 1913 till idag.