Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet under pandemin

Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om tjänster och evenemang.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar från 1.8

 • Specialarrangemang såsom säkerhetsavstånd är inte längre obligatoriska vid sammankomster för under 500 personer i augusti. Biskoparna rekommenderar dock att man vid kyrkliga förrättningar som ordnas i församlingens lokaler och andra församlingssammankomster fortsättningsvis följer myndighetsanvisningarna för att förhindra att coronaviruset sprids, och att antalet personer fortfarande ställs i proportion till lokalen med 1–2 meters säkerhetsavstånd.
 • Från och med 1 augusti 2020 kan antalet deltagare överstiga 500 personer om man iakttar regionförvaltningsverkens föreskrifter.
 • En dop- eller bröllopsfest eller en minnesstund som familjen ordnar efter en kyrklig förrättning är en privat tillställning. Ansvaret för den privata  tillställningen och för en kyrkliga förrättning som genomförs i hem eller andra privata lokaler ligger hos den som arrangerar tillställningen. Myndigheterna rekommenderar att högst 500 personer deltar i privata tillställningar från och med den 1 augusti 2020.
 • Deltagarnas säkerhet tryggas också genom att ge anvisningar om god hygien.
 • Biskoparna rekommenderar att man fortsättningsvis att sänder gudstjänster över nätet.

Sång och musik vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Biskoparna gav i början av juni rekommendationer om sång och musik vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar. Musiken är betydelsefull för församlingarnas gudstjänstliv och vid andra kyrkliga sammankomster. Under coronapandemin måste man ändå se till att det är så tryggt som möjligt att sjunga.

 • Det är bra att överväga hur många och hur lång psalmer som sjungs i gudstjänsten och vid andra kyrkliga tillfällen.
 • Det finns skäl att undvika körsång.
 • Användningen av blåsinstrument ska övervägas noggrant.

Läs mera om biskoparnas rekommendationer om sång och musik

Församlingarnas läger- och dagverksamhet

 • Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från 1.6.2020.
 • Biskoparna rekommenderar att lägerverksamhet med övernattningar inleds först efter midsommar så att man har tillräckligt med tid för att ordna de säkerhetsförberedelser
 • I all lägerverksamhet är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid att lokalerna är tillräckligt rymliga och god hygien.
 • Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att det deltar högst 50 personer per gång.

Läs nyheten om biskoparnas preciserade anvisning 19.5.2020.

Kyrkostyrelsen och församlingarna följer de anvisningar som statsrådet gav 4.5.2020 om hantering av coronakrisen och stegvis avveckling av restriktionerna.

Kyrkostyrelsen och församlingarna följer aktivt med situationen med coronaviruset. Församlingarna förbereder sig också på plötslig och långvarig frånvaro bland anställda på grund av eventuella misstankar om smitta och sjukdomsfall. På det sättet säkrar man att församlingens grundläggande verksamhet kan fortsätta.

Information om hur gå tillväga för att undvika smitta på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Vanliga frågor och svar om coronaviruset på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Som församlingsmedlem kan du:

Biskoparna i medierna

21.5 Svenska presstjänst: I juni öppnar kyrkorummen för större dop, vigslar och jordfästningar: "Det är en lättnad för oss alla" 

20.5 Människans bästa är vår gemensamma angelängenhet - Biskop Bo-Görans insändare i Hbl

8.4 Svensk presstjänst: Biskopen: De unga kommer att ta med sig detta - de kommer aldrig att glömma  

19.3 Svenska Yle: Biskop Bo-Göran Åstrand: “Nu ska vi visa vad det i praktiken betyder att ha ett varmt hjärta”

Biskoparnas medverkan i finska medier hittar ni på motsvarande finska sida