Hyppää sisältöön

Kyrkans åtgärder och anvisningar om coronaviruset

Kyrkan och församlingarna är ett stöd för människorna och står vid människornas sida i den exceptionella situationen. I församlingarna överväger man nya verksamhetsmodeller inom olika sektorer. I många kyrkor har man utvidgat med samtalshjälp och församlingens anställda är anträffbara också via telefon och flera andra elektroniska kanaler.

Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om tjänster och evenemang.

Biskoparnas precicerade anvisning 19.5: 
Från 1.6 kan över 50 personer delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar i kyrkorum om utrymmet tillåter och man beaktar skyddsanvisningarna

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 19.5 preciserat sina anvisningar om gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

I gudstjänster och kyrkliga förrättningar – såsom dop, vigsel och jordfästning – som ordnas i kyrkorummet kan från 1.6.2020 flera än 50 personer delta. Detta är möjligt under förutsättning att man i kyrkorummet följer myndigheternas anvisningar om ett säkert genomförande av tillfället. Det maximala antalet deltagare är 500 personer men personantalet ska alltid stå i förhållande till lokalen och möjliggöra ett avstånd på 1-2 meters skyddsavstånd mellan deltagarna.

Fester som ordnas efter förrättningarna – såsom dopfester, bröllopsfester och minnesstunder – liksom förrättningar i hem eller privata lokaler är privata tillställningar. Då gäller statsrådets riktlinje om att högst 50 personer får delta.

Stiften ger utförligare anvisningar om bland annat nattvardsfirandet.

Biskoparna preciserade alltså anvisningen som de gav 6 maj på basen av regeringens principbeslut.

Biskoparnas anvisning i sin helhet 19.5.2020

Biskoparnas anvisningar om hur man stegvis kan avveckla coronarestriktionerna

Biskoparna har tisdag 5.5.2020 gett församlingarna anvisningar om hur de stegvis kan avveckla coronarestriktionerna.

Enligt de anvisningar som gäller från 1 juni får högst 50 personer samlas vid kyrkliga sammankomster så som gudstjänster med nattvard och kyrkliga förrättningar. Ifall det handlar om en liten lokal kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer.

Biskoparna betonar också vikten av att trygga deltagarnas säkerhet genom att hålla tillräckligt fysiskt avstånd och ge anvisningar om noggrann hygien. Stiften ger församlingarna utförligare anvisningar om samarbetet med myndigheterna.

Biskoparna rekommenderar att man inleder lägerverksamhet med övernattning först efter midsommar för att ha tillräckligt med tid för att ordna säkerhetsförberedelser.

Läs mer om biskoparnas anvisningar i nyheten 5.5.2020 Biskoparna: Lägerverksamhet och nattvardsgudstjänster kan inledas i juni

Korta anvisningar om deltagande i jordfästningar (gäller till 31.5)

  • Biskoparnas förtydligade anvisningar om jordfästningar i undantagstillstånd 18.3 är i kraft.
  • Den allmänna linjen i anvisningarna är att tio personer får delta.
  • Deltagarnas säkerhet och skydd av människor kommer främst. Därför bör man absolut följa givna säkerhetsinstruktioner, såsom skyddsavstånd, deltagarnas ålder och hälsotillstånd.
  • Vid jordfästningen kan den avlidnas allra närmaste anhöriga kan av själavårdande orsaker vara närvarande, fastän de också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer.  

Biskoparna preciserade 18.3 anvisningarna om deltagande i jordfästningar 

Andra kyrkliga förrättningar under pandemin

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gav efter statsrådets anvisningar 16.3.2020  verksamhetsanvisningar åt församlingarna.

Enligt anvisningarna sköts alla kyrkliga förrättningar tillsvidare med undantagsarrangemang. Högst får 10 personer vara närvarande  vid förrättningar. Församlingarnas anställda kommer överens med familjer och anhöriga hur förrättningarna ordnas.

De här anvisningarna gäller till 31.5.

Gudstjänster och andra samlingar under pandemin

Enligt anvisningarna firas gudstjänsterna tillsvidare som predikogudstjänster, och som direktströmning via internet eller på det sätt som den lokala församlingen har möjlighet till. Församlingen samlas alltså inte i kyrkan utan gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans.

Biskoparna rekommenderar håller varje församling håller sin huvudkyrka öppen för stillhet och enskild bön efter gudstjänsten. På plats finns en präst eller församlingsanställd för samtal och själavård.

Biskoparna uppmanar nu alla kristna att be framför allt för dem som är sjuka eller är rädda för att bli sjuka.

De här anvisningarna gäller till 31.5.

Nyhet 16.3 om biskoparnas anvisningar 

Kyrkostyrelsen och församlingarna beaktar de anvisningar som statsrådet gett 12.3.2020 för att bromsa spridningen av coronaviruset.

Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingarna tillsvidare avstår från alla sådana samlingar som inte hör till skötseln av de lagstadgade uppgifterna. Församlingarna ordnar tillsvidare gudstjänster normalt med det kan bli ändringar i församlingarnas gudstjänstliv, lokalt från fall till fall.

Församlingarna överväger nya verksamhetsmodeller i den nu aktuella virussituationen. Församlingarnas anställda finns till för församlingsmedlemmarna också via elektroniska kanaler. På församlingarnas egna webbsidor uppdaterar man aktuell information om tjänster och evenemang.

I församlingarna fäster man särskild uppmärksamhet vid hygienen i all verksamhet. Vi avstår från att skaka hand och är uppmärksamma på vår handhygien. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att rengöra ytor och föremål som kan sprida viruset.

Församlingarna förbereder sig på att misstankar om smitta kan leda till plötslig och långvarig frånvaro bland medarbetarna. På det sättet säkerställer man att församlingens grundläggande verksamhet fortsätter.

Kyrkostyrelsen och församlingarna följer aktivt med situationen med coronaviruset.

Information om hur gå tillväga för att undvika smitta på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Vanliga frågor och svar om coronaviruset på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Som församlingsmedlem kan du:

Det hjälper att tala om sin oro

Ifall man blir oroad över coronaviruset eller vad som skrivs om det, eller om man funderar på kommande evenemang i församlingen lönar det sig att ta kontakt med en anställd i församlingen. Församlingarna handlar i enlighet med hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och samarbetar med dem.

Kyrkans samtalstjänst finns också till för dig när du behöver någon att prata med om din oro. De som jourar är utbildade frivilliga och kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)

Biskoparna i medierna

19.3 Svenska Yle: Biskop Bo-Göran Åstrand: “Nu ska vi visa vad det i praktiken betyder att ha ett varmt hjärta”

8.4 Svensk presstjänst: Biskopen: De unga kommer att ta med sig detta - de kommer aldrig att glömma  

Biskoparnas medverkan i finska medier hittar ni på motsvarande finska sida