Biskopsvalet i Borgå stift

I biskopsvalet i Borgå stift är fyra kandidater uppställda. Första omgången i valet hålls 19 mars. En eventuell andra valomgång hålls 10 april.

Sammanlagt drygt 700 personer har rösträtt i biskopsvalet. Hälften av dem är präster i Borgå stift och hälften lekmannaelektorer.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019.

Kandidat nr 2 Harry Sanfrid Backström

Harry Sanfrid Backström (f. 1957) är kyrkoherde i Väståbolands församling sedan 2012 (tjänstledig för studier 1,5 år under 2015-2017). Han prästvigdes 2008 och blev teologie doktor 2018. Backström har också en politices magister examen (2008). Han har tidigare bland annat verkat som kaplan i Houtskärs och Dragsfjärds kapellförsamlingar. Innan Backström blev präst jobbade han bland annat annat inom skogsindustrin.

Biskopskandidat Harry Sanfrid Backströms webbplats

Kandidat nr 3 Lisa Enckell

Lisa Enckell (f. 1961) prästvigdes 1989. Sedan 2011 jobbar hon som kulturredaktör på Yle där hon tidigare var frilansredaktör 2007-2011.  Enckell har varit förtroendevald inom kyrkliga samfälligheten i Helsingfors 2007-2014. Enckell har i ett par repriser arbetat på Finska Missionssällskapet i Helsingfors och som missionär i Columbia 1993-95. Enckell arbetade som radioredaktör på Stiftsrådet i Borgå stift och vid Kyrkans informationscentral 1997-2009. Hon har bland annat jobbat som sjukhuspräst 1989-92.

Biskopskandidat Lisa Enckells webbplats
Biskopskandidat Lisa Enckells Facebooksida

Kandidat nr 4 Bo-Göran Åstrand

Bo-Göran Åstrand (f. 1964) har varit kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007 och var innan dess församlingspastor och kaplan i församlingen 1991-2007. Åstrand har haft olika förtroende uppdrag inom stiftet och helhetskyrkan, bland annat som ombud i kyrkomötet 2004-2007 och är nu inne på en andra period sedan att han valdes in på nytt 2012. Åstrand prästvigdes 1991.

Biskopskandidat Bo-Göran Åstrands webbplats

Kandidat nr 5 Sixten Ekstrand

Sixten Ekstrand (f. 1960) har varit direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen sedan 2013. Innan dess var han bland annat stiftsdekan vid Borgå domkapitel 2007-2013, lektor och professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi och verksamhetsledare för väckelserörelsen Kyrkans Ungdom. Ekstrand prästvigdes 1985 och blev teologie doktor 1993. Han är docent i kyrkohistoria sedan 1996. Ekstrand har arbetat som tf kyrkoherde och kaplan i Pernå 1985-88.

Biskopskandidat Sixten Ekstrands webbplats
Biskopskandidat Sixten Ekstrands Facebooksida

Valpaneler

Inför den första omgången i biskopsvalet hålls valpaneler i Mariehamn, Åbo, Helsingfors och Nykarleby. På domkapitlets webbplats hittar du länkar till direktströmningarna från valpanelerna.

 

 

Harry Sanfrid Backström
Harry Sanfrid Backström

 

 

Lisa Enckell
Lisa Enckell

 

 

Bo-Göran Åstrand
Bo-Göran Åstrand

 

 

Sixten Ekstrand
Sixten Ekstrand