Hyppää sisältöön

Ärkebiskopsvalet 2018

Biskopen i Esbo stift Tapio Luoma har valts till ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Enligt den preliminära rösträkningen fick han 51,67 procent av rösterna. Valdeltagandet uppgick till 89,5 procent.

I valets andra omgång den 1 mars 2018 fick biskopen i Esbo stift, teologie doktor Tapio Luomas röstetalet 374,667 (56,17 procent) och biskopen i Borgå stift, docent Björn Vikströms röstetalet var 292,333 (43,83 procent).

Åbo ärkestift fastsäller valresultatet vid ett möte på fredag 2.3 som inleds klockan 13.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det ca 1 500 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna  så att rösterna från Åbo ärkestift viktas så att man delar ärkestiftets röster med tre. Genom en viktning av ärkestiftets röster har man strävat efter att stärka de övriga stiftens och helhetskyrkans inverkan på valet. Ändringen i valsystemet har gjorts eftersom ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Läs nyhet från ärkebiskopsvalets andra och avgörande omgång: Tapio Luoma valdes till ny ärkebiskop

Läs nyhet om ärkebiskopsvalets första omgång

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018.

Inför den andra omgången i valet hålls en valpanel den 16 februari i Åbo domkyrka.

Mera information om valet finns på Åbo ärkestifts sidor (på finska).

Kandidaterna

Tapio Luoma

Björn Vikström

 

Ville Auvinen

Heli Inkinen

Ilkka Kantola