Hyppää sisältöön

Työskentelyjä Polun rakentamiseksi

Polku on työväline ja toimintamalli, jonka on tarkoitus kasvaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa suunnitelluksi ja toteutetuksi toimintaohjelmaksi. Tähän sivustoon on koottu työskentelyjä, joiden avulla voitte päästä seurakunnassanne Polun kanssa alkuun ja hyvään kehittämisen vauhtiin.

Joukko käsiä lyötynä nyrkissä yhteen tiimityön merkiksi. Kuvaaja Antonio Janeski, Unsplash.com
Kuva: Antonio Janeski / Unsplash

"Polku kutsuu eri työntekijöitä ja seurakuntalaisia tutkimaan yhdessä seurakunnan olemassa olevaa toimintaa ja kohtaamisen tapoja. Tarkastelemaan sitä, mikä on tärkeää juuri nyt ja tulevaisuudessa tai minkä ohitse aika on huomaamatta kulkenut.

Polku ohjaa katseen suuntaa sinne, missä halutaan tulla yhteen ja pohtia yhdessä elämän suuria kysymyksiä. Polun tavoitteena on rakentaa yhteyttä lapseen niin, että nuoreksi aikuiseksi kasvettuaan hän voisi kokea elävänsä omaa uskoaan itselleen merkityksellisellä tavalla ja samalla kokea yhteyden seurakuntaan."

Työskentelyjä ovat koostaneet Tiina Hänninen, Sirpa Karjalainen, Mirca Mäensivu-Puukko, Satu Reinikainen, Timo Tulisalo ja Katri Vappula.

Polku kehittyy yhteisen tekemisen avulla, niin seurakunnissa kuin valtakunnallisestikin. Tämän sivuston kokonaisuuteen lisätään työskentelyjä ja esimerkkejä sitä mukaan, kun niitä kehitetään ja testataan. Voit olla mukana jakamassa meille hyväksi havaitun työskentelyn tai kertomalla seurakuntanne tarpeen löytää johonkin kehittämiskohtaan soveltuvia työskentelyjä.

Kuulemme mielellämme myös kokemuksia näiden työskentelymallien toimivuudesta ja ideoita niiden edelleen kehittämiseksi.

Sisällys

Kokoavat ja jäsentävät työvälineet, jotka hahmottavat nykytilaa ja tavoitteita:

Kehittävät työvälineet:

Osallisuus-työvälineet:

Esimerkkejä/ Caset seurakunnista:

Päivitetty