Hyppää sisältöön

Kirkko ja koronavirus

Koronavirusepidemiaan liittyvät rajoitukset vaihtelevat eri puolilla Suomea sen mukaan, onko alue epidemian perustasossa, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa. Koronaepidemian aikana aluehallintovirasto voi päättää erilaisista rajoituksista tartuntatautilain perusteella. Rajoitusten avulla yritetään estää koronaviruksen leviäminen. Rajoitukset koskevat muun muassa hygieniaa, ihmisten määrää kokoontumisissa sekä turvavälejä. Piispat kehottavat seurakuntia noudattamaan aluehallintovirastojen määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten osalta. Tuomiokapitulit antavat tarvittaessa seurakunnille tarkempia ohjeistuksia.

Toimielinten sähköiset kokoukset mahdollisiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Lue Kirkkohallituksen täysistunnon tiedotteesta asiasta. 

Tällä sivulle on koottu Kirkkohallituksen ja piispojen antamia ohjeistuksia koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Ajantasainen tiedon koronaepidemiaan liittyvistä suosituksista ja rajoituksista löytyy viranomaisten sivuilta:

THLLinkki avautuu uudessa välilehdessä
ValtioneuvostoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
AVILinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisää paikallista tietoa löytyy kotikuntasi omilta nettisivuilta.

Kokoontumisrajoitukset ja koronapassi (16.11.2021)

Osassa maata on otettu käyttöön koronatilanteen vaatimia kokoontumisrajoituksia. Jos alueella on voimassa seurakunnan toimintaa koskevia kokoontumisrajoituksia, voi seurakunta halutessaan ottaa käyttöön koronapassin niissä tilaisuuksissa, joita rajoitukset koskevat. Koronapassin käyttöönotto on vaihtoehto rajoitusten noudattamiselle. Niillä alueilla ja niissä tilaisuuksissa, joita rajoitukset eivät koske, ei koronapassia voi ottaa käyttöön. Aluehallintovirasto voi päätöksillään rajoittaa koronapassin käyttöä. Tuomiokapitulit voivat antaa asiasta lisäohjeita hiippakuntansa seurakunnille.

Yleiset hygieniavaatimukset ovat edelleen voimassa kaikissa tilaisuuksissa. Maskin käyttöä suositellaan silloin, kun turvavälejä ei voida pitää. Kirkossa noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronapandemian torjumiseksi. Jokaisen on syytä huolehtia siitä, että koronarokotukset ovat kunnossa.

Lisätietoja:

Aluehallintovirasto
Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Kirkkohallituksen koottu koronaohjeistus (15.10.2020)


Koronavirusepidemian tilanne on huonontunut valtakunnallisesti ja alueelliset erot ovat edelleen suuria. Alueelliset torjuntatoimet ovat avainasemassa. Toimintaa eri alueilla muokataan sen mukaan, onko alue epidemian suhteen perustasossa, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa.

Kirkon toiminnan järjestämisessä seurataan THL:n ja valtioneuvoston valtakunnallisten ohjeiden lisäksi paikallisten AVI:en ja sairaanhoitopiirien määräyksiä ja suosituksia. Tarvittaessa tuomiokapitulit antavat tarkempia alueellisia soveltamisohjeita.


PERUSTASO

Yleiset ohjeet

  • Muista turvaväli.
  • Käytä kasvomaskia, jos turvaväliä ei voi pitää.
  • Pese käsiä usein ja huolellisesti.
  • Yski hihaan tai nenäliinaan.
  • Jos epäilet tartuntaa, mene testiin.
  • Asnna Koronavilkku puhelimeesi.
  • Muista vastuullisuus töissä ja vapaa-ajalla. Älä mene töihin sairaana tai oireisena.
  • Huolehdi omaehtoisesta karanteenista tarvittaessa.

Kokoontumisrajoitukset

Yli 50 ihmisen kokoontumisissa edellytetään THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvaväliohjeiden noudattamista. Osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien pitämiseen. Jonotustilanteissa ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Jumalanpalvelukset, toimitukset ja muut tilaisuudet

Seurakuntia kehotetaan noudattamaan aluehallintovirastojen ja sairaanhoitopiirien määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että suositusten osalta. Kaikessa toiminnassa ja kokoontumisissa huolehditaan, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Paikalle tullaan vain terveenä. Huolehditaan tilojen hygieniasta, tarvittavasta opastuksesta ja hyvästä ilmanvaihdosta, sekä lyhennetään tilaisuuksien kestoa ja vähennetään laulamista. Ehtoollisella huolehditaan hygieniasta erityisen hyvin. Tarkempaa ohjeistusta löytyy piispojen ohjeesta 1.6.2020.

Vastaanottotoiminta ja kotikäynnit

Seurakuntalaisia voidaan tavata vastaanottotilassa tai kotikäynnillä, kun huolehditaan turvaohjeiden noudattamisesta. Tapaaminen voidaan hoitaa myös ulkotilassa, puhelimella tai verkossa. Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan samoja periaatteita.

Kasvomaskit

Maskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä ja niissä julkisissa tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Suositus koskee yli 15-vuotiaita tilanteissa, joissa lähikontakti kestää yli 15 minuuttia. Lisäksi suositus koskee koronavirustestiin hakeutuvia henkilöitä ja riskialueilta Suomeen saapuvia matkustajia.

Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Paikalliset terveysviranomaiset toteavat, onko maskisuositus alueella voimassa.

Matkustaminen

Kotimaan matkailussa tulee noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita. Kaikkea matkustamista tulee välttää sairaana. Matkan aikana pitää välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja. THL ylläpitää listoja matkustuksen suhteen turvallisista ja ei-suositeltavista maista. Terveysviranomaiset voivat määrätä testeihin tai karanteeniin tarvittaessa.

Etätyösuositus

Valtioneuvosto suosittelee, että työskentelijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Suositus on voimassa toistaiseksi.

KIIHTYMISVAIHE

Perustason ohjeiden lisäksi:

Kokoontumisrajoitukset
Hallitus suosittelee yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen välttämisestä. Kaikissa yleisötilaisuuksissa edellytetään THL:n ja OKM:n ohjeen noudattamista. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä. Paikallisviranomaiset voivat asettaa tarkempia kokoontumisrajoituksia.

Seurakuntatoiminta

Hallitus suosittelee aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa. Kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on järjestettävä siten, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Kasvomaskit

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Tämä koskee myös kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen tiloja. Tilaisuuden järjestäjää suositellaan varaamaan maskeja osallistujille.

Koulutukset
Suositellaan siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

LEVIÄMISVAIHE

Perustason ja kiihtymisvaiheen ohjeiden lisäksi:

Kokoontumisrajoitukset

Hallitus suosittelee yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä. Tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan kieltää kokonaan. Tarvittaessa julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan, huomioiden tilojen käytön luonne.

Seurakuntatoiminta

Hallitus myös suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa.

Kasvomaskit

Kasvomaskien käyttöä suositellaan vahvasti aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, sekä aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
Alueelliset viranomaiset voivat jokaisessa vaiheessa antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Siksi on erittäin tärkeää, että seurakunnat pitävät kiinteää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.

OHJEET
Tuoreimmat yleiset ohjeet

THL Linkki avautuu uudessa välilehdessä
AVI Linkki avautuu uudessa välilehdessä
ValtioneuvostoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tuoreimmat kirkon omat ohjeet

evl.fi

Maskisuositus (THL 24.9.2020):

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä suositellaan myös kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. 

Kiihtymisvaiheessa (tilanne 24.9.) ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savon länsiosa ja Keski-Pohjanmaa.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Kokoontumisrajoitukset syyskuussa (26.8.)

Aluehallintovirastot tekivät maanantaina 24.8. tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. 

Turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat 5.5.2020 ja 19.5.2020 ohjeet jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä 1.6.2020 alkaen. Näissä ohjeissa piispat kehottivat seurakuntia noudattamaan aluehallintovirastojen määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten osalta. Näin toimitaan jatkossakin.

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet

Seurakuntia kehotetaan noudattamaan aluehallintovirastojen määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten osalta.
Syyskuussa yli 50 ihmisen kokoontumisissa edellytetään hygienia- ja turvaväliohjeiden noudattamista.
Osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien pitämiseen.

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla. Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.

Päätöksenteko ja ohjeiden soveltaminen

Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta vastaavat aluehallintovirastot. Tuomiokapitulit antavat tarvittaessa seurakunnille tarkempia soveltamisohjeita.

 

---------------------------

Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2020: Koronavirus Covid-19

Hartauksia verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Evl.fi-palvelussa: Kirkon tämänhetkiset toimet koronavirustilanteessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja:
Petri Määttä
Kirkon valmiuspäällikkö
p. 040 688 1543
petri.maatta@evl.fi

Kimmo Nieminen
varavalmiuspäällikkö
Kirkkohallitus
p. 040 688 1593
kimmo.nieminen@evl.fi

Päivitetty