Hyppää sisältöön

Magdalan Maria

Miten Magdalan Mariaan suhtauduttiin myöhemmin historiassa?

Katolisuudessa

 • Jo varhaiskeskiajalla tunnettu: Praedicatrix  eli Magdalan Marian arvonimi ja maine saarnaajana (huom. saarnaaminen oli periaatteessa naisilta kielletty). Marian kerrottiin rantautuneen Ranskan rannikolle Marseillesin tienoille ja julistaneen evankeliumia menestyksekkäästi lukuisille ihmisille.
 • Apostola apostolorum vrt Neitsyt Maria magistra apostolorum. VAATII TARKENUKSEN
 • Suomeksi Magdalan Maria oli apostolien apostoli ja Neitsyt Maria apostolien opettaja. Magdalan Marian nimitys apostolien apostolina juontui siitä, että kertoi ylösnousemuksesta opetuslapsille, mikä nousi vahvasti esiin evankeliumeissa.
 • Piispat Ambrosius (k. 397), Hilarius Poitierslainen (k. 368) ja Augustinus (k. 430) selittivät naisen roolia pelastushistoriassa seuraavasti: Tarvittiin naissovittaja vastapainoksi Eevalle, koska ”naisen kautta kuolema, naisen kautta elämä”. Per feminam mors, per feminam vita.
 • Näin Neitsyt Maria, joskus Magdalan Maria, sisarukset Martta ja Maria, joskus vain “nainen” sai kompensatorisen, tasapainottavan roolin.
 • Pelastushistoriassa naiset korjasivat perisynnin seuraukset synnyttämällä Vapahtajan ja kertomalla eteenpäin sanomaa ylösnousemuksesta.

Protestanttisuudessa naiset on sivuutettu lähes tyystin, kaikki Mariat.

 • Dan Brownin kirjan Da Vinci koodin taustalla on keskiajalla suosituksi noussut legenda Magdalan Mariasta. Se löytyy Legenda Aurea eli Kultainen legenda -kokoelmasta, kirjoittajana Jacobus de Voragine. Englanniksi Golden Legend. Tuossa kokoelmassa kerrotaan miten Magdalan Maria, joka tulkittiin Martan ja Lasaruksen sisareksi, päätyi Ranskan maalle ja toimi siellä menestyksekkäästi evankelioijana ja oli loistava saarnaamaan.

Kr. Μή μου ἅπτου (mē mou haptou)
Noli me tangere ”älä koske minuun”

Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle

11Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan 12ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. 13Enkelit sanoivat hänelle: »Mitä itket, nainen?» Hän vastasi: »Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu.» 14Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. 15Jeesus sanoi hänelle: »Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?» Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: »Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.» 16Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Maria.» Maria kääntyi ja sanoi: »Rabbuuni!» – se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. 17Jeesus sanoi: »Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.» 18Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: »Minä olen nähnyt Herran!» Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.

Uusimmassa vuoden 2020 Uuden testamentin käännöksessä jae 17 on käännetty seuraavasti:

Jeesus sanoi Marialle: ”Älä takerru minuun, sillä en ole vielä noussut isän luokse. Mene kertomaan veljilleni, että minä nousen Isäni ja Jumalani luokse, teidän Isänne ja Jumalanne luokse. 

Jeesuksen sanoja Marialle, erityisesti tuota koskettamista, on tulkittu monella tapaa ja ne ovat herättäneet paljon kysymyksiä.

 • Piispa Ambrosiuksen (k. 397) mukaan sanat tarkoittivat, että naiset eivät saaneet saarnata kirkossa. Perusteluna oli, että naisten ei tule hoitaa tärkeitä asioita, vaan kysyä neuvoa niiltä, jotka olivat täydellisempiä, miehiltä.
 • Kristinusko eli kreikkalais-roomalaisen filosofian maailmassa ja esimerkiksi käsitys naisesta epätäydellisenä miehenä on tuttu myös aristotelisestä filosofiasta. Tämä näkemys on vaikuttanut (ja vaikuttaa joskus vieläkin!) esimerkiksi siten, että naisten ajateltiin tarjoavan kohdussaan tulevalle ihmiselle kasvutila, kaikki vauvan ominaisuudet tulisivat mieheltä. Vasta 1800-luvulla löydettiin munasolu ja ymmärrys ihmisen hedelmöittymisestä laajeni.
 • Paavi Gregorius Suuri niputti vuonna 591 saarnassaan joukon Uuden testamentin naisia yhdeksi. Johanneksen evankeliumin Maria, Markuksen ja Luukkaan evankeliumin nainen, josta Jeesus ajoi seitsemän demonia pois ja vielä Luukkaan evankeliumin syntinen nainen  = Magdalan Maria
 • Keskiajalla noin 1100 Magdalan Maria kehkeytyi saarnaajien esikuvaksi.
 • Samaan aikaan 1100-luvulla vaikutusvaltainen (= hänellä oli vahva auktoriteetti) teologi Bernhard Clairvauxlainen opetti: Marian halu koskettaa ylösnoussutta ilmaisi Marian puhtaan lihallisen mielenlaadun.  Sen sijaan epäuskoisen apostoli Tuomaan halu koskettaa ylösnoussutta Jeesusta osoitti Tuomaan jalon luonteenlaadun.
 • Tällöin puhutaan rakenteellisesta naisvihasta. Toisin sanoen yleiset ja monien ajatusten taustalla vaikuttavat käsitykset yhdestä ihmisryhmästä, tällä kohtaa naisista, leimaa kielteisesti ryhmää. Tällaiset ajattelutavat näkyvät yhä tänä päivänä ja niitä voisi kutsua kulttuurisiksi laahautumiksi. Ne voivat perustua vuosituhansia vanhoihin käsityksiin, jotka laahautuvat vuosisadasta toiseen uusien ja uusien ihmisten ajatteluun. Tästä syystä myös niiden muuttaminen vie aikaa.
Päivitetty