Hyppää sisältöön

Maahanmuutto

Kolme asiantuntijoiden nostoa kirkon hallitusohjelmatavoitteista:

  • Lapsiperheköyhyys
  • Ihmisarvoinen hoiva
  • Maahanmuutto

Kirkon hallitusohjelmatavoitteissa todetaan, että Suomen turvapaikkapolitiikka on viime vuosina kiristynyt ja mahdollisuus päästä kansainväliseen suojeluun on kaventunut. Perheenyhdistäminen on vaikeutunut. Kirkko ehdottaa hallitusohjelmaan, että hallitus selvittää viime vuosina turvapaikkalainsäädäntöön ja -menettelyyn tehtyjen muutosten kokonaisvaikutukset ja tarvittaessa muuttaa tehtyjä linjauksia siten, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat.  

Kirkkohallituksen asiantuntijoiden mukaan erityisesti perheiden yhdistämiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Vuonna 2016 maahanmuuttajien perheenyhdistämisen ehdoksi lisättiin toimeentulovaatimus, joka on asiantuntijoista kohtuuttoman korkeana, minkä vuoksi harvalla on mahdollisuus saada perheensä Suomeen.

Ainoastaan turvapaikan saaneella henkilöllä on kolme kuukautta aikaa tehdä perheenyhdistämishakemus ilman toimeentulovaatimusta. Muun oleskeluluvan kuin turvapaikan saaneilla on perheenyhdistämisessä toimeentuloedellytys. Haastavat paikalliset tilanteet, vaikea pääsy Suomen edustustoon ulkomailla sekä henkilökohtainen taloudellinen tilanne voivat vaikeuttaa perheenyhdistämisen hakemista kolmen kuukauden aikana. Vaikka perheenyhdistämispäätös saataisiin, yhdistettävällä perheellä voi olla vaikeuksia päästä Suomeen puuttuvien matkustusasiakirjojen ja matkan hinnan vuoksi.

Perheellä on tutkimusten mukaan kotoutumista lisäävä ja mielenterveyttä tukeva vaikutus. Asiantuntijoiden mukaan perheenyhdistämislainsäädännön pitäisi kunnioittaa Suomen ratifioimaa Lapsen oikeuksien sopimusta. Lapsen etu pitäisi huomioida paremmin toimeentulovaatimuksen osalta sekä perheiden yhdistämiseen liittyvässä muussa lainsäädännössä. Asiantuntijoiden mukaan yksi keino olisi esimerkiksi, että toimeentulovaatimus poistettaisiin kokonaan kansainvälistä suojelua saaneilta ihmisiltä, kun kyseessä on perheenyhdistäminen.

Päivitetty