Hyppää sisältöön

Sosiaalietiikka

Sosiaalietiikka on ympäröivän todellisuuden havainnointia, analyysia ja tekoja hyvän elämän edistämiseksi. Sosiaalietiikka on myös tutkimusta yhteiskunnasta ja yhteisöistä sekä kirkon vastuusta arjen keskellä.

Mitä on sosiaalietiikka?

Kädet, joista toisella kämmenellä on puolukoita ja toisella mustikoita.

Sosiaalietiikka on ympäröivän todellisuuden havainnointia, analyysia ja tekoja hyvän elämän edistämiseksi. Sosiaalietiikka on myös tutkimusta yhteiskunnasta ja yhteisöistä sekä kirkon vastuusta arjen keskellä.

Eri kirkot lähestyvät sosiaalieettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä erilaisin korostuksin. Katoliselle kirkolle on ominaista tuoda kirkon linjaukset sosiaalisissa kysymyksissä. Erityisesti silloin nostetaan esiin paavien kiertokirjeet, ensyklikat, joista muodostuu ytimen katolisen kirkon sosiaaliopille.

Toisaalta reformoidulle kristillisyydelle on tullut tavaksi korostaa Raamatun merkitystä. Raamatusta halutaan johtaa vastauksia erilaisiin elämän kysymyksiin.

Luterilaisuudessa on yhtäältä oltu varsin pidättyväisiä laajemman sosiaaliopin muodostamisesta, mutta myös muistutettu, että Raamatusta ei tulisi suoraan johtaa vastauksia yksittäisiin kysymyksiin yli ajan, historian ja kontekstien erilaisuuden. Tämän sijasta luterilaisuus on painottanut ihmisen luonnollisen moraalin merkitystä ja tuonut esiin kultaisen säännön keskeisyyden: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12)

null Kirkon tasa-arvopalkinto 2020 jaetaan 22.9.

Kirkon tasa-arvopalkinto 2020 jaetaan 22.9.

Julkaistu 15.9.2020

Arkkipiispa Tapio Luoma jakaa Kirkon tasa-arvopalkinnon 22.9.2020.

Kirkkohallitus perusti tasa-arvopalkinnon vuonna 2017, ja se myönnetään joka toinen vuosi. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä ja erityisesti heidän, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista, tukeminen.

Palkinnon saaja saa rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi itse valitsemaansa kohteeseen tasa-arvotyössä.

Lisätietoja Kari Latvus (kari.latvus (at) evl.fi).

Takaisin

Tapahtumat