Hyppää sisältöön

Sosiaalietiikka

Sosiaalietiikka on ympäröivän todellisuuden havainnointia, analyysia ja tekoja hyvän elämän edistämiseksi. Sosiaalietiikka on myös tutkimusta yhteiskunnasta ja yhteisöistä sekä kirkon vastuusta arjen keskellä.

Mitä on sosiaalietiikka?

Kädet, joista toisella kämmenellä on puolukoita ja toisella mustikoita.

Sosiaalietiikka on ympäröivän todellisuuden havainnointia, analyysia ja tekoja hyvän elämän edistämiseksi. Sosiaalietiikka on myös tutkimusta yhteiskunnasta ja yhteisöistä sekä kirkon vastuusta arjen keskellä.

Eri kirkot lähestyvät sosiaalieettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä erilaisin korostuksin. Katoliselle kirkolle on ominaista tuoda kirkon linjaukset sosiaalisissa kysymyksissä. Erityisesti silloin nostetaan esiin paavien kiertokirjeet, ensyklikat, joista muodostuu ytimen katolisen kirkon sosiaaliopille.

Toisaalta reformoidulle kristillisyydelle on tullut tavaksi korostaa Raamatun merkitystä. Raamatusta halutaan johtaa vastauksia erilaisiin elämän kysymyksiin.

Luterilaisuudessa on yhtäältä oltu varsin pidättyväisiä laajemman sosiaaliopin muodostamisesta, mutta myös muistutettu, että Raamatusta ei tulisi suoraan johtaa vastauksia yksittäisiin kysymyksiin yli ajan, historian ja kontekstien erilaisuuden. Tämän sijasta luterilaisuus on painottanut ihmisen luonnollisen moraalin merkitystä ja tuonut esiin kultaisen säännön keskeisyyden: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12)

null Kirkon henkilöstökoulutustarjonta vuodelle 2021 on julkaistu

Kirkon henkilöstökoulutustarjonta vuodelle 2021 on julkaistu

Olemme keskellä muutosta, joka haastaa seurakuntatyön saavutettavuutta ja kutsuu etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja aikaisempaan. Koulutuksella voidaan jäsentää muutosta, tutkia uusia näköaloja ja mahdollisuuksia, oppia uusia asioita sekä vahvistaa työnäkyä.
Julkaistu 25.8.2020
Koulutuskeskuksessa sijaitsevan Kivalon reliefin osa

Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa vuodelle 2021 (koulutuskalenteri.evl.fi) on julkaistu. Kirkon koulutuskeskuksen ja koulutuksen yhteistyökumppaneiden kirkon työntekijöille suunnattu koulutustarjonta sekä tilauskoulutuksia ja verkostotapaamisia.  Ne löytyvät aikaisempaa helpommin samasta näkymästä.

Kalenterin toimittamisesta vastaa Kirkon koulutuskeskus, joka mm. järjestää kirkon erityiskoulutuksia ja pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuksia. Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksille on ominaista ajankohtaisuus, valmius vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin, työn ja osaamisen kehittäminen sekä vahva kytkentä kirkon hengelliseen elämään, spiritualiteettiin.

Hyödyllisiä linkkejä koulutuskalenteriin

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi eeva.salo-kopperi@evl.fi, kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi

Takaisin

Tapahtumat